15 marca br. odbędą się wybory uzupełniające do rady miasta. Do urn pójdą mieszkańcy okręgu nr 8, skupiającego osiedle Klimeckiego oraz ulicę 11-go listopada. Głosowanie odbędzie się w godzinach 7.00 – 21.00 w lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej. Lokal wyborczy najprawdopodobniej będzie się mieścił w budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie, tak jak ma to zawsze miejsce w przypadku innych wyborów.

Konieczność przeprowadzenia „trzeciej tury” wyborów zrodziła się po tym, jak stanowisko burmistrza objął Dariusz Szustek, który jednocześnie uzyskał mandat radnego w wyborach 16 listopada. Z racji tego, że nie można łączyć funkcji burmistrza z mandatem radnego, obecna Rada Miasta obraduje w pomniejszonym, dwudziestoosobowym składzie. Wybory uzupełniające – jak sama nazwa wskazuje – są więc naturalnym sposobem na uzupełnienie właściwego stanu liczebnego rady, liczącego 21 osób w gminach do 50 000 mieszkańców.

W powyższych wyborach, które odbędą się na zasadzie głosowania większościowego (wygra je ten, który będzie miał największą liczbę głosów), zamierza wziąć udział dziewięć komitetów. Są nimi:

  1. KWW Łukowska Wspólnota Samorządowa
  2. KWW Mariusza Kazimierza Chudka
  3. KWW Jana Janusza Jastrzębskiego
  4. KWW Lepszy Łuków
  5. KWW Bartłomieja Bryka
  6. KWW Porozumienie Obywatelskie dla Łukowa
  7. KWW Centrolewica Razem
  8. KWW Młodzi do Rady
  9. KWW Radny z Naszej Ulicy

Komitety mają czas do 3 lutego 2015 r. do godz. 24.00 na wystawianie swoich kandydatów na radnych. O ile w trzech przypadkach nie ma żadnych wątpliwości, kto będzie startował w wyborach uzupełniających do rady miasta (gdyż zostały one wymienione w nazwach komitetów wyborczych: Mariusz Chudek, Jan Janusz Jastrzębski, Bartłomiej Bryk), w pozostałych komitetach do powyższej daty będziemy mówić jedynie o „giełdzie kandydatów”. Nieoficjalnie mówi się, że czwartą osobą, która wystartuje na „Klimeckiego” jest Sławomir Makarczuk, nauczyciel z Zespołu Szkół Nr 1 w Łukowie. Ten kandydat ubiegał się o mandat radnego w listopadzie 2014 z list Łukowskiej Wspólnoty Samorządowej. W okręgu nr 12 przegrał czternastoma głosami z Robertem Dołęgą, który został radnym.

Dopóki nie poznamy wszystkich kandydatów nie będziemy szafowali szansami wyborczymi poszczególnych osób. Jedyne, co jest w naszej ocenie pewne, to zadziwiająco duże zainteresowanie poszczególnych komitetów i osób wyborami uzupełniającymi. Z jednej strony cieszy aktywność obywatelska, ale czy przypadkiem kilka komitetów nie startuje wyłącznie po to, aby – mówiąc potocznie – „rozbić głosy”? Po wielu rozmowach oraz po analizie zeszłorocznych wyborów, jesteśmy skłonni postawić taką tezę. Czy będziemy mieli rację? Czy nasza teza się obroni? Z odpowiedzią poczekamy do przynajmniej do 3 lutego. Całkiem możliwe, że nawet jeśli powstało dziewięć komitetów, to nie wiadomo czy wszystkie wystawią kandydatów, czy nie powstaną nieformalne koalicje.

W prowadzonych przez nas rozmowach, często spotykamy się z pytaniami, dlaczego w ogóle jest konieczność przeprowadzenia takich wyborów, zamiast zastąpienia jednego kandydata drugim, który uzyskał kolejny wynik na liście (w tym przypadku byłby to Mariusz Chudek) oraz dlaczego burmistrz ubiegał się o dwie funkcje jednocześnie. Pojawiają się nawet pytania, czy można obradować całą (!) kadencję w pomniejszonym składzie. Odpowiadając na ostatnie pytanie, wyjaśniliśmy je po części w poprzednich akapitach, zaś zainteresowanych odsyłamy do kodeksu wyborczego. Co do osoby burmistrza Dariusza Szustka i ubiegania przez niego o dwie różne funkcje, pytanie należy skierować bezpośrednio do adresata, nie zaś do innych.

W powyższych wyborach kluczową datą będzie 3 lutego, kiedy to upłynie czas wystawiania kandydatów przez komitety wyborcze. Po tej dacie osiedle Klimeckiego i ulicę 11-go Listopada ogarnie kampania wyborcza, która zakończy się 13 marca o godz. 24.00. Jako Alternatywa dla Łukowa będziemy się jej przyglądać. Wybory uzupełniające w okręgu 8 już 15 marca.

Kategorie: Blog