Kilkanaście dni temu pisaliśmy o zamiarze podniesienia opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, z którymi wyszło Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej w Łukowie. Więcej na ten temat można poczytać pod tym adresem, jednak niewykluczone że do podwyżek na szczęście nie dojdzie. Wszystko zależy od radnych, którzy na posiedzeniach komisjach rady miasta mają zaopiniować odrzucenie wniosku w tej sprawie.

Podwyżki były planowane przez PUiIK już w 2013 roku, zaś ich uzasadnieniem była konieczność przeprowadzania dalszych inwestycji wodociągowych oraz spadek ilości zużywanej wody (i odprowadzanych ścieków) przy jednoczesnym wzroście kosztów stałych przedsiębiorstwa. Argumentacja ta nie trafiła najwyraźniej do wszystkich mieszkańców Łukowa, co można było zresztą zaobserwować chociażby w komentarzach na lokalnych internetowych portalach informacyjnych. Czy radni wsłuchali się w głos opinii publicznej? Niewykluczone.

Pewnym jest, że na najbliższych posiedzeniach Komisji stałych Rady Miasta, które będą się odbywały od czwartku 22 stycznia do wtorku 27 stycznia, jednym z planowanych punktów będzie zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Tematem tym zajmą się następujące komisje:

  • – Komisja Rewizyjna – 22.01.2015 (czwartek), godz. 10.00
  • – Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 22.01.2015 (czwartek), godz. 14.00
  • – Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej – 26.01.2015 (poniedziałek), godz. 10.00
  • – Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego – 27.01.2015 (wtorek), godz. 9.00
  • – Komisja Finansów, Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami – 7.01.2015 (wtorek), godz. 11.00

Czy jest zatem szansa, że radni w tak istotnej sprawie wysłuchają opinii publicznej? Jeśli koalicja ugnie się przed oburzeniem łukowian, to będzie zielony sygnał dla pozytywnych zmian, aby to radny był wyrazicielem opinii mieszkańców. Czy punkt o odmowie zatwierdzenia nowych taryf opłat za wodę i ścieki zostanie pozytywnie zaopiniowany przez miejskie komisje? Będziemy o tym wiedzieli jeszcze przed najbliższą Sesją Rady Miasta. Czy nowe, wyższe opłaty faktycznie nie wejdą w życie? O tym przekonamy się już na sesji, którą zaplanowano na czwartek, 29 stycznia o godz. 10.00.

Kategorie: Blog