Trwa właśnie IV Sesja Rady Miasta Łuków. O jej przebiegu poinformujemy już niebawem, natomiast teraz chcielibyśmy się skupić na nieodłącznym, a niekiedy najciekawszym (z punktu widzenia mieszkańców) punkcie obrad, jakim są pytania i interpelacje do burmistrza.

Nauki społeczne głoszą, że interpelacja jest pytaniem dotyczącym istotnych i zasadniczych spraw dla gminy. Natomiast zapytanie ma mniejszy ciężar i dotyczy spraw mniejszej wagi lub nawet może dotyczyć spraw jednostkowych. Takie też zostały przygotowane przez sympatyków Alternatywy dla Łukowa do burmistrza Dariusza Szustka. Ich listę prezentujemy poniżej.

 Pytania do burmistrza od mieszkańców miasta:

  1. 1. Dlaczego na stronie internetowej www.lukow.pl istotne informacje dla mieszkańców są w miejscach mniej widocznych czyli na dole strony? Informacje typu dyżurująca apteka, strefa parkowania, podatki lokalne a przede wszystkim informacja o łukowskiej strefie ekonomicznej przegrywają z nieaktualnymi i mało istotnymi z punktu widzenia interesanta listami burmistrza do mieszkańców z lat 2012, 2013, 2014.
  2. 2. Czy burmistrz wdroży w życie publikację tzw. Publicznych Rejestrów Umów na Biuletynie Informacji Publicznej? Taka praktyka występuje ostatnio w różnych miejscowościach, także nieodległych od Łukowa, zaś w ostatnich dniach wpłynęło do pana pismo o podobną inicjatywę w Łukowie. Czy w Łukowie będziemy mieli opublikowane umowy zawierane przez Urząd Miasta?
  3. 3. W ostatnim tygodniu w łukowskich mediach pojawiła się informacja o rozwiązaniu umowy z dotychczasowym sekretarzem miasta? Czy to prawda? Jakie posunięcia organizacyjne planuje Pan wykonać w urzędzie miasta? Jakimi powodami kierował się Pan podejmując taką decyzję? Czym będzie się zajmował dotychczasowy Sekretarz?
  4. 4. W budżecie na ten rok zapowiedziana jest rozbudowa sceny w miejskim parku. Na czym konkretnie miałaby ona polegać?
  5. 5. Sprawa łukowskich gadżetów. Temat był poruszany wielokrotnie, począwszy od 2012 roku. W roku 2013 z ust pani Naczelnik Wydziału Promocji padła obietnica uruchomienia punktu sprzedaży takich gadżetów w Łukowskim Ośrodku Kultury. Mamy już rok 2015, a poza obietnicami burmistrza i pani naczelnik nic nie zrobiono. Łukowianie i odwiedzający nasze miasto dalej nie mają punktu, w którym to mogliby nabyć pamiątkę czy gadżet związany z Łukowem.
  6. 6. W jakim punkcie są obecnie prace związane ze Strategią Rozwoju Miasta? Na jaką kwotę opiewa kontrakt z Kancelarią Synergia, która to bierze udział w tworzeniu tego dokumentu?

O odpowiedziach udzielonych na powyższe pytania poinformujemy już wkrótce. Jednocześnie zachęcamy wszystkich mieszkańców Łukowa do nadsyłania kolejnych pytań, jakie chcielibyście Państwo zadać burmistrzowi. Pytania można nadsyłać, kontaktując mailowo oraz przez facebooka, bądź telefonicznie czy też osobiście z członkami Alternatywy dla Łukowa. Pytania można składać również bezpośrednio u radnego Piotra Płudowskiego. Szczegóły na stronie Kontakt.

Kategorie: Blog