Nowy rok rozpoczął się na dobre, a z nim do pracy wracają łukowscy radni. W najbliższych dniach odbędą się bowiem posiedzenia Komisji stałych Rady Miasta, na których nasi przedstawiciele zajmą się między innymi sprawami formalnymi dotyczącymi ich pracy, a także kilkoma pomniejszymi projektami. Na posiedzeniach pojawi się również temat odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, któremu poświęciliśmy odrębną notatkę. Poniżej przestawiamy Państwu terminy i proponowany porządek posiedzeń Komisji stałych Rady Miasta, z jednoczesną informacją, że w posiedzeniach komisji, aczkolwiek bez prawa głosu, może brać udział każdy mieszkaniec naszego miasta:

Komisja Rewizyjna – 22.01.2015 (czwartek), godz. 10.00. Proponowany porządek posiedzenia:

 1. 1. przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2014 rok.
 2. 2. zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  • 2.1. zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łuków na 2015 rok,
  • 2.2. odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 3. 3. sprawy różne.

 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – 22.01.2015 (czwartek), godz. 14.00. Proponowany porządek posiedzenia:

 1. 1. przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2014 rok.
 2. 2. zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  • 2.1. zatwierdzenia Planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Łuków na 2015 rok,
  • 2.2. odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
  • 2.3. zmiany Uchwały Nr XLI/477/2014 Rady Miasta Łuków z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Mieście Łuków (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2014 r., poz. 1113),
  • 2.4. ustalenia kryteriów i ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łuków.
 3. 3. sprawy różne.

 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej – 26.01.2015 (poniedziałek), godz. 10.00. Proponowany porządek posiedzenia:

 1. 1. przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2014 rok.
 2. 2. zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  • 2.1. zatwierdzenia Planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Rady Miasta Łuków na 2015 rok,
  • 2.2. odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
  • 2.3. zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Łuków,
  • 2.4. wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Łukowie przy ul. Wypoczynkowej.
 3. 3. sprawy różne.

 

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego – 27.01.2015 (wtorek), godz. 9.00. Proponowany porządek posiedzenia:

 1. 1. przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2014 rok.
 2. 2. zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  • 2.1. zatwierdzenia Planu pracy Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Miasta Łuków na 2015 rok,
  • 2.2. odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
 3. 3. sprawy różne.

 

Komisja Finansów, Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami – 27.01.2015 (wtorek), godz. 11.00. Proponowany porządek posiedzenia:

 1. 1. przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2014 rok.
 2. 2. zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  • 2.1. zatwierdzenia Planu pracy Komisji Finansów, Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miasta Łuków na 2015 rok,
  • 2.2. odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
  • 2.3. zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Łuków,
  • 2.4. wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Łukowie przy ul. Wypoczynkowej,
  • 2.5. zmiany uchwały budżetowej na rok 2014,
  • 2.6. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 3. 3. sprawy różne.

 

Natomiast na czwartek, 29 stycznia 2015 r. zaplanowano IV Sesję Rady Miasta Łuków. Rozpocznie się ona o godzinie 10.00. W najbliższym czasie przedstawimy również jej plan.

Kategorie: Blog