Mija trzeci miesiąc działalności nowej Rady Miasta Łuków VII kadencji. Łukowska rada podjęła już prawie trzydzieści uchwał w różnych sprawach dotyczących naszego miasta. Gdzie możemy je znaleźć? Otóż póki co jedyną drogą jest złożenie wniosku do urzędu miasta o udostępnienie informacji publicznej. A przecież do czegoś został stworzony Biuletyn Informacji Publicznej. Powstał po to, aby ułatwić dostęp do informacji na temat działalności władz publicznych, w tym władz samorządowych.

Niestety przepisy nie precyzują terminu udostępnienia uchwał na stronach BIP. Według wielu opinii (moim zdaniem również) BIP jest formą udostępniania informacji publicznych, to zaś oznacza, że ma tu zastosowanie art. 3 ust. 2 ustawy o dostępnie do informacji publicznej. Przepis ten reguluje prawo do niezwłocznego uzyskania informacji zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

?Niezwłocznie? to na pewno nie 80 dni – tyle bowiem minęło od pierwszej sesji rady nowej kadencji, która odbyła się 1 grudnia 2014 r. „Niezwłocznie” to też nie jest 70 dni (od II Sesji RM, która miała miejsce 9 grudnia 2014 r.). „Niezwłocznie” to też nie jest 50 dni (III Sesja RM – 29 grudnia 2014 r.).

Nasuwają się dwa pytania. Dlaczego uchwały rady nie ujrzały światła dziennego w formie opublikowania w BIP? Czy jedynym wyjściem jest pisanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej? Przy tym drugim pytaniu, możemy przytoczyć wypowiedź pana burmistrza, który podczas ostatniej sesji stwierdził, że niektórzy obywatele korzystający z prawa jakie nadaje im konstytucja, mieliby nadgorliwie z niego korzystać, przez co urzędnicy musieliby tylko tym się zajmować.

Na koniec chcę współczuć wąskiej grupie, która jest odpowiedzialna za redakcję biuletynu miasta Łuków, który trzeba ciagle aktualizować. Jeszcze nie tak dawno była to poważna grupa 17 osób, więc może nie należy się dziwić opóźnieniom skoro teraz jest to tylko 8 osób.

W tym miejscu chcę powrócić do jednego z punktów programu Alternatywy. My chcemy kroku dalej, aby nie tylko wszystkie uchwały udostępniać niezwłocznie po podjęciu. Chcemy również aby Mieszkańcy mieli możliwość dostępu do projektów uchwał przed ich uchwalaniem na sesjach.

Nowy Wymiar Samorządu wg Alternatywy dla Łukowa to publicznie dostępne projekty uchwał, protokoły z sesji rady miasta oraz posiedzeń komisji miejskich!

 

Arkadiusz Pogonowski
Czwartek, 19 lutego 2015 r.
Godz. 12:12

Kategorie: Blog