W Łukowie działa wiele stowarzyszeń, fundacji i organizacji, zajmujących się sprawami kultury fizycznej i sportu, wypoczynku i krajoznawstwa, a także tych o charakterze kulturalnym. Grono z nich nosi charakter działalności pożytku publicznego i jest w części finansowane ze środków publicznych, czyli de facto naszych. Ich podział odbywa się w drodze otwartego konkursu ofert, który jest realizowany zazwyczaj na początku roku.

Specjalnie dla sympatyków Alternatywy dla Łukowa przygotowaliśmy zestawienie, na jakie organizacje idą konkretne pieniądze i jak zmieniała się wysokość dofinansowania na przestrzeni lat 2013-2015. Opracowanie zrobiliśmy na podstawie informacji zawartych na oficjalnej stronie Urzędu Miasta. Co ważne, na rok 2015 przyznano dotację na ogólną kwotę 437 500,00 zł, która jest większa o kilkanaście tysięcy od dotacji z roku poprzedniego.

Nazwa instytucji 2013 r. 2014 r. 2015 r.
1. Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łukowie 7000 zł 7000 zł 10000 zł
2. Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łukowie 6500 zł 2500 zł 3500 zł
3. Uczniowski Klub Sportowy „Olimp” przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Łukowie 1500 zł 2500 zł 3500 zł
4. Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Łukowie 2000 zł 3500 zł 4500 zł
5. Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” przy Gimnazjum Nr 2 w Łukowie 4000 zł 4000 zł 5000 zł
6. Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” przy Gimnazjum Nr 3 w Łukowie 3000 zł 3500 zł 4000 zł
7. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Łukovia” Łuków 6000 zł 7500 zł 15000 zł
8. Łukowski Klub Sportowy „Orlęta Łuków” 310000 zł 310000 zł 310000 zł
9. Klub Sportowy Głuchych „Hetman” w Łukowie 1000 zł 2000 zł 2000 zł
10. Stowarzyszenie „Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji” 1000 zł
11. Międzyszkolny Klub Sportowy „Delfinek” 7000 zł 6000 zł 8000 zł
12. Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju 6500 zł 5000 zł 11500 zł
13. Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego, Hufiec Łuków 3854,05 zł 3900 zł 8000 zł
14. Łukowskie Stowarzyszenie Wspierania Osób z Autyzmem i ich Rodzin „LABIRYNT” 3000 zł 3000 zł
15. Towarzystwo Muzyczne im. Antoniego Próchniewicza w Łukowie 10000 zł 10000 zł 10000 zł
16. Stowarzyszenie Kulturalnych Marzycieli 5000 zł 5000 zł 5000 zł
17. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Nasz Region” z siedzibą w Łukowie 5000 zł 5000 zł 5000 zł
18. Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej 20000 zł 21500 zł 25000 zł
19. Stowarzyszenie „Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji” 2500 zł
20. Fundacja „Wspólny Los” 1500 zł
21. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej 3145,95 zł 3100 zł
22. Policyjne Towarzystwo Sportowe 2000 zł 3000 zł

 

Jak podsumujemy powyższe zestawienie? Krótko mówiąc cieszy coraz większe dofinansowanie różnego rodzaju organizacji ze strony samorządu. Mimo że od lat największym beneficjentem miejskiej (i tym samym naszej) pomocy są Orlęta Łuków, na które przeznaczane jest ponad 300 tys. zł, w tym roku zaobserwowaliśmy podwojenie dofinansowania dla Stowarzyszenia Piłki Ręcznej „Łukovia”. To cieszy podwójnie ponieważ wsparcie SPR-owi zwyczajnie się należy, za coroczną promocję miasta na arenach ogólnopolskich. SPR „Łukovia” jest prawdziwą wizytówką naszego miasta, dlatego dofinansowanie samorządów winno tylko rosnąć. A tak marginesem i półżartem – czyżby ktoś się wziął za realizację naszego programu? 😉

Kategorie: Blog