Po zmianach politycznych „na górze”, albo – jak ujął to burmistrz w jednym z wywiadów „po zmianach usprawniających prace urzędu”, przyszedł czas na zmiany, które dotykają zwykłych ludzi. W życie weszła przegłosowana przez Radę Miasta uchwała z 25 lutego, która mówi między innymi, że pieczę nad łukowskimi targowiskami będzie sprawował od 1 kwietnia Zakład Gospodarki Lokalowej i że jego pracownicy będą pobierać stosowne opłaty za handel.

Rada określiła też wysokość stawek, które spotkały się ze społecznym niezadowoleniem, co zauważył zresztą tygodnik „Wspólnota Łukowska” w wydaniu z 14 kwietnia:

20150414_110623

Jak dowiadujemy się z artykułu, opłaty ponoszone przez kupców wzrosły miesięcznie o prawie 500 procent! Dla przykładu przedsiębiorca, którego miesięcznie opłaty kształtowały się na poziomie 400 zł, według nowych stawek mają wynosić bagatela 1968 zł!

Co stało za tak dużymi podwyżkami za użytkowanie miejsca na łukowskich targowiskach? Czy radni głosując za tym faktem, wzięli pod uwagę sytuację ekonomiczną i tzw. czynnik społeczny wielu handlujących? Jakie merytoryczne argumenty stały za ich decyzją? Czy może zapadła ona w gabinecie burmistrza, a radni byli jedynie maszynką do głosowania? Pytania są odważne, ale nie mogą pozostać bez odpowiedzi. Niestety nasi przedstawiciele nie poświęcili wiele czasu na dyskusję poświęconą opłatom za miejsce targowe podczas sesji. Ba, dyskusji nie było w ogóle!

Teraz po kilkunastu dniach mamy burzę medialną i próby ratowania sytuacji, chociażby na posiedzeniu działającej przy Radzie Miasta Komisji Finansów. To właśnie tam, po konfrontacji radnych z handlującymi na tzw. „rynku”, padła z ust przewodniczącego Artura Gałacha deklaracja o konieczności obniżek funkcjonujących obecnie opłat. Z drugiej – jak można przeczytać w specjalnym oświadczeniu rozesłanym do mediów i zainteresowanych stron, pod którym podpisało się ponad 500 osób – strony kupcy są „zdecydowani kontynuować wszelkie prawnie dopuszczalne formy protestu, z najdalej idącą formą tj. zwołania i przeprowadzenia referendum, którego celem będzie odwołania z funkcji Burmistrza pana Dariusza Szustka”. Jak się w tym wszystkim połapać?

p4230004_f9a03_bg

Temat podwyżek – nie nowy – budzi kontrowersje wśród zdecydowanej części kupców. Osoby te są na tyle zdeterminowane, że mówią wprost o zamiarze przeprowadzenia referendum odwołującego burmistrza Szustka ze stanowiska. Są już zbierane podpisy pod tym planem. Czy referendum dojdzie do skutku? I kto ma rację w tym konflikcie? Czy rację ma burmistrz mówiąc o rzetelnym egzekwowaniu opłat za handel i zrzucając przy tym winę na poprzedniego Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej? Czy może rację mają kupcy?

Ciężko jest się połapać w obliczu medialnych doniesień i niejednokrotnie mocno emocjonalnych wypowiedzi mieszkańców. Pewne jest, że mamy kolejne nikomu niepotrzebne zamieszanie w mieście, którego zresztą można było uniknąć. Co ciekawe, temat podwyżek na łukowskich targowiskach nie jest nowym w Łukowie. Warto sobie przypomnieć chociażby sytuację sprzed dwóch lat, kiedy kupcy również spotkali się z podwyżkami.  Zaproponował je wspomniany powyżej radny Artur Gałach, który w obliczu protestów mieszkańców „zaproponował aby ustanowić nową uchwałę” tym razem obniżającą wprowadzone przez niego opłaty. Czy teraz władze postąpią identycznie? Niewątpliwie jutrzejsza sesja może być przełomowa w tej sprawie. Czy punkt dotyczący obniżek stawek dla kupców pojawi się w harmonogramie obrad? Zobaczymy.

Burmistrz z pewnością powie, że to nie on uchwalił tą uchwałę, lecz Rada Miasta. Powie, że wykonuje jedynie jej wolę. Czy aby na pewno? Śmiemy twierdzić, że koalicja bez wiedzy pana burmistrza nic by nie uchwaliła. Niech tego przykładem będzie chociażby ostatnia decyzja o przekazaniu burmistrzowi kompetencji w zakresie uchwalania wysokości cen za usługi na cmentarzu komunalnym. Teraz padło na kupców. Kto będzie następny?

 

Poniżej treść uchwały dotyczącej wysokości opłat targowych i sposobu ich egzekwowania:

UCHWAŁA NR V/34/2015 RADY MIASTA ŁUKÓW z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasenta opłaty targowej na terenie Miasta Łuków

Kategorie: Blog