Biuro Rady Miasta informuje, że we wtorek 25 sierpnia 2015 roku o godzinie 10.30 w sali 107 Urzędu Miasta przy ul. Piłsudskiego w Łukowie odbędzie się X Sesja Rady Miasta Łuków. Proponowany porządek obrad przedstawia się nastęująco:

 1. Otwarcie.
 2. Uchwalenie porządku obrad X Sesji Rady Miasta.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany uchwały budżetowej na rok 2015,
  2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  3. utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łukowie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku,
  4. powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników,
  5. zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
 4. Zamknięcie Sesji.
Kategorie: Blog