Biuro Rady Miasta informuje, że w czwartek 28 stycznia 2016 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Miejskiej Świetlicy Środowiskowej ?PARASOL? przy ul. Browarnej 63, odbędzie się XVI Sesja Rady Miasta Łuków. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie
 2. Uchwalenie porządku obrad XVI Sesji Rady Miasta
 3. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Miasta
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działań podejmowanych w okresie od ostatniej Sesji Rady Miasta.
 5. Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Rady Miasta Łuków za 2015 rok:
  1. Komisji Rewizyjnej,
  2. Komisji Finansów, Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami,
  3. Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej,
  4. Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego,
  5. Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łuków na 2016 rok,
  2. zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miasta Łuków na 2016 rok,
  3. zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Rady Miasta Łuków na 2016 rok,
  4. zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Miasta Łuków na 2016 rok,
  5. zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Łuków na 2016 rok,
  6. przyjęcia Programu ?Łukowska Karta Seniora? na terenie miasta Łuków,
  7. zmiany uchwały budżetowej na rok 2016,
  8. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Interpelacje i zapytania radnych
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
 9. Sprawy różne
 10. Zamknięcie
Kategorie: Blog