Urząd Miasta w Łukowie informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych. By uzyskać pomoc ze środków zewnętrznych, należy złożyć w magistracie odpowiednią ankietę.

Dofinansowanie w tej dziedzinie jest możliwe w związku z planami aplikowania przez miasto o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii. Wsparcie ma się odbywać w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Z tej okazji władze miasta informują o naborze ankiet od osób chętnych ? właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych zamieszkałych na terenie miasta Łuków do udziału w projektach w następującym zakresie:

  • Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych,
  • Zakup i montaż kolektorów słonecznych.

Nabór ankiet będzie prowadzony w w dni robocze w dniach od 15 lutego 2016 r. (poniedziałek) do 24 lutego 2016 r. (środa) w Urzędzie Miasta w godzinach od 7:30 do 15:30. Pokój nr 12.

Uwaga! Z projektu wyłączeni są właściciele budynków, w których jest prowadzona działalność gospodarcza, w tym agroturystyczna lub działalność rolnicza. Ponadto ankiety złożone przed lub po wyżej wymienionym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru ankiet znajdują się w stosownym regulaminie, dostępnym w Urzędzie miasta (pok. nr 12) lub w linku POD TYM ADRESEM: REGULAMIN NABORU

 

Dokumenty dotyczące naboru wniosków dla instalacji fotowoltaicznych:

 

Dokumenty dotyczące naboru wniosków dla kolektorów słonecznych:

 

Zachęcamy Mieszkańców do skorzystania z oferty dofinansowań.

 

Źródło: UM Łuków

Kategorie: Blog