Wakacje wcale nie oznaczają wypoczynku dla wszystkich. Dziś, 16 sierpnia w sali konferencyjnej budynku przy ul. Piłsudskiego 17 w Łukowie odbędzie się XXIV Sesja Rady Miasta. Zobaczmy jak wygląda proponowany porządek obrad.

Proponowany przez Przewodniczącego Rady Miasta porządek obrad zawiera cztery punkty. Jeden z nich liczy jedenaście pozycji, które stanowi przyjęcie różnego rodzaju uchwał. Poniżej prezentujemy ich listę:

 1. Otwarcie
 2. Uchwalenie porządku obrad XXIV sesji Rady Miasta.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Wypoczynkowej,
  2. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony wschodniej, ul. Cieszkowizna, ul. Partyzantów, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. Warszawską, terenem PKP (ul. Międzyrzecka),
  3. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony wschodniej, ul. Cieszkowizna, ul. Partyzantów, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. Warszawską, terenem PKP (ul. Popiełuszki),
  4. przystąpienia do sporządzenia zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony wschodniej, ul. Cieszkowizna, ul. Partyzantów, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. Warszawską, terenem PKP,
  5. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukowie przy ul. Żelechowskiej,
  6. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Łukowie przy ul. Strzelniczej,
  7. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukowie przy ul. Łapiguz,
  8. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukowie przy Alejach Tadeusza Kościuszki,
  9. sprzedaży nieruchomości oznaczonej Nr 8038/6, Nr 8038/7, Nr 8038/12, Nr 8038/14, Nr 8052/2 na rzecz jej użytkownika wieczystego,
  10. zmiany uchwały budżetowej na rok 2016,
  11. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 4. Zamknięcie.

 

Co ciekawe zwołanie powyższej Sesji wzbudziło kontrowersje i pytania wśród części radnych. Niektórzy dowiedzieli się o niej dopiero w piątek 12 sierpnia. Nie wszyscy też otrzymali wymagane dokumenty i projekty uchwał, które dziś mają być uchwalane. Jaki przebieg i jakie decyzje zapadną podczas dzisiejszych obrad? Czy wydarzy się coś niespodziewanego? Będziemy to monitorować.

Kategorie: Blog