Ponad rok działa Społeczny Komitet Tablica Pamięci Komendanta WiN Obwodu Łuków. Jego głównym zadaniem jest upamiętnienie kpt. Stefana Lemieszka, dowódcy Obwodu Łuków WiN oraz żołnierzy AK i Zrzeszenia WiN prześladowanych i pomordowanych przez funkcjonariuszy UB i NKWD.

Komitet chce upamiętnić żołnierzy Armii Krajowej oraz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość – ofiary funkcjonariuszy bezpieki, którzy prześladując polskie podziemie współpracowali z oddziałami NKWD i KBW.

W Łukowie działał Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, który miał swoje siedziby w budynku przy ul. 11 Listopada oraz w gmachu przy ul. Piłsudskiego (nazwy ulic współczesne). Gdy nie udało się porozumieć z prywatnym właścicielem posesji przy 11 Listopada, Komitet zwrócił się do Prokuratury Okręgowej w Lublinie, aby ta zgodziła się na umiejscowienie Tablicy na budynku przy ulicy Piłsudskiego. Obecnie mieści się tam Prokuratura Rejonowa.

projtab

Korespondencja z lubelską prokuraturą trwa od kilku miesięcy. Obecnie prokuratorzy weryfikują i gromadzą informację na temat ś.p. kpt. Stefana Lemieszka, któremu również poświęcona jest Tablica. Zarówno Komitet, tak i My ma nadzieje, że to ostatnia trudność do przebycia.
I kolejnym krokiem będzie – przygotowywanie uroczystości odsłonięcia tablicy.

notkalemieszek

Stowarzyszenie Alternatywa dla Łukowa chcąc jawnie włączyć i wesprzeć działania Komitetu,
na ostatnim Zebraniu Członków podjęło decyzję o wsparciu powyższej inicjatywy. Istotnym czynnikiem poparcia dla tej sprawy jest to, że Społeczny Komitet odkrywa lokalną historię i chce upamiętnić ofiary łukowskiej bezpieki, które dotąd nie mają swego miejsca pamięci. Nie bez znaczenia, choć mniej istotne jest to, że wśród członków Komitetu znajdziemy Alternatywnych, którzy od początku są mocno zaangażowani w przywrócenie pamięci o lokalnych wyklętych.

uchwala12

Działania Społecznego Komitetu poparli: Parlamentarny Zespół Pamięci i Tradycji Żołnierzy Wyklętych, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Stowarzyszenie WiN. Sprawą również zainteresowany jest historyk i senator prof. Jan Żaryn.
W skład Komitetu wchodzą między innymi: dr Piotr Żudrak (inicjator powołania komitetu), dr hab. Dariusz Magier (dyrektor Oddziału IPN w Lublinie), Andrzej Lemieszek (bratanek ?Alfa?, zamieszkały w Poznaniu). Działaniami komitetu w Łukowie kierują: Piotr Płudowski (radny Rady Miasta Łuków, a zarazem Alternatywny) oraz Arkadiusz Pogonowski (Przedstawiciel AdŁ).

Akcji Tablica Alfa poświęcony jest fanpage, do którego odwiedzenia zachęcamy:
Poprzyj inicjatywę Tablicy Alfa Komendanta WiN Obwodu Łuków

Kategorie: Blog