Mija połowa kadencji obecnej Rady Miasta. Radni, którzy zostali wybrani w jesiennych wyborach samorządowych w 2014 roku, już od dwóch lat podejmują istotne dla Łukowa decyzje. Dziś – 24 listopada – spotkają się po raz 29. by uchwalić istotne dla miasta i jego mieszkańców decyzje. W sali konferencyjnej przy ul. Piłsudskiego 17 odbędzie się bowiem Sesja Rady Miasta. Początek obrad zaplanowano na godzinę 12.00.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie.
 2. Uchwalenie porządku obrad XXIX sesji Rady Miasta.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVII i XXVIII sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działań podejmowanych w okresie od XXVII sesji Rady Miasta.
 5. Informacja o stanie realizacji inwestycji w mieście.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. uchwalenia ?Rocznego programu współpracy Miasta Łuków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2017 rok?,
  2. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
  3. ustalenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie za konserwację jednego punktu świetlnego oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łuków,
  4. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukowie u zbiegu ul. Stodolnej i ul. Konstytucji 3-go Maja,
  5. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Łukowie przy ul. Łapiguz,
  6. zmiany uchwały budżetowej na rok 2016,
  7. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie.
Kategorie: Blog