W 2016 roku przy Instytucie Pamięci Narodowej utworzono Komitety Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Do powołanej komórki IPN przeprowadzano nabór, w wyniku którego jednym z 25 członków lubelskiego KOPWiM będzie Arkadiusz Pogonowski z Łukowa.

W ubiegłym roku przestała istnieć Rada Pamięci Walk i Męczeństwa. Jej kompetencje przejęły Instytut Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wygaszono również wojewódzkie komitety ochrony pamięci walk i męczeństwa działające przy Wojewodach. W miejsce tych ustawodawca przewidział Komitety Ochrony Pamięci, które będą działać przy Oddziałach IPN-u.

Do nowego, lubelskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa przeprowadzono nabór kandydatów. Wśród kilkudziesięciu zgłoszeń było również te ze Społecznego Komitetu Tablica Pamięci Komendanta WiN Obwodu Łuków, który zaproponował Arkadiusza Pogonowskiego na członka Komitetu przy Oddziale IPN w Lublinie.

Kilka miesięcy trwała procedura rekrutacyjna, która zakończy się powołaniem składu osobowego KOPWiM przy lubelskim IPN poprzez zarządzenie Prezesa IPN-KŚZpNP. Wśród 25 osób powołanych do społecznej pracy na rzecz upamiętniania historycznych wydarzeń i miejsc oraz postaci związanych z dziejami walk i męczeństwa Narodu Polskiego na obszarze podległym Oddziałowi IPN?KŚZpNP w Lublinie jest również Arkadiusz Pogonowski z Łukowa.

Akty nominacji zostaną wręczone podczas pierwszego posiedzenia nowego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy lubelskim IPN-ie w maju 2017 roku.

Arkadiusz Pogonowski ? politolog i nauczyciel z wykształcenia, społeczny dziennikarz. W 2015 roku odznaczony Medalem Opiekuna Miejsca Pamięci Narodowej.
Założyciel i Przedstawiciel Alternatywy dla Łukowa.

Naszemu Alternatywnemu Krajanowi życzymy powodzenia i owocnej pracy na rzecz upamiętniania, inicjowania i popularyzacji osób, miejsc i wydarzeń historycznych związanych
z walkami i męczeństwem na terenie Lubelszczyzny.

Zachęcamy do obejrzenia relacji z momentu wręczenia alternatywnemu Medalu OPPN:
Opiekun Miejsca Pamięci Narodowej – Arkadiusz Pogonowski VIDEO

Kategorie: Blog