Na XXXV Sesji Rady Miasta, która odbyła się 25 kwietnia 2017r. radni mieli do przegłosowania kilka uchwał. Najważniejszą była ta związana z nowymi taryfami opłat za wodę i ścieki. Miejska spółka PUiIK wnioskowała do rady o podniesienie cen. Burmistrz również był orędownikiem podwyżek, a koalicyjni radni je przegłosowali.

Wprowadzając do tematu podajemy ceny za wodę i ścieki na dzień 31 maja 2016 roku (plus VAT):
– woda ? 2,64zł/m3
– opłata abonamentowa ? 4,34 zł
– woda zużywana bezpowrotnie – 2,86 zł
– ścieki bytowe – 4,04 zł
– ścieki przemysłowe – 4,46 zł.

1 czerwca 2016 r. zaczęły obowiązywać nowe stawki, po uchwalonej podwyżce przez radnych w dniu 28 kwietnia 2016r. na XX Sesji Rady Miasta Łuków. Wówczas jedynym radnym przeciwnym podwyżkom był Piotr Płudowski z Alternatywy dla Łukowa.
W okresie rozliczeniowym 01.06.2016-31.05.2017 ceny dostarczenia wody i odbioru ścieków:
1) dostarczenie wody: 2,88 zł/m3
2) opłata abonamentowa: 5,28 zł/miesiąc
3) woda zużywana bezpowrotnie: 3,17 zł/m3
4) ścieki bytowe: 4,38 zł/m3
5) ścieki przemysłowe: 4,82 zł/m3
O tym szczerzej przeczytacie tutaj: alternatywadlalukowa.pl/koalicja-uchwalila-drozsza-wode/

Dziś po roku od ostatnich podwyżek, przede wszystkim zasługą radnych koalicyjnych PiS-Przymierze i oczywistym poparciu burmistrza Szustka dla podniesienia stawek za wodę i ścieki od 1 czerwca 2017 r. dostarczenie wody, odbiór ścieków i abonament ZNÓW WZROSNĄ.

W okresie rozliczeniowym 01.06.2017-31.05.2018 łukowianie za wodę i ścieki będą płacić:
1) dostarczenie wody: 3,05 zł/m3
2) opłata abonamentowa: 5,69 zł/miesiąc
3) woda zużywana bezpowrotnie: 3,36 zł/m3
4) ścieki bytowe: 4,44 zł/m3
5) ścieki przemysłowe: 4,88 zł/m3

Liczby powyżej świadczą, o tym że w ciągu roku (28 kwietnia 2016-28 kwietnia 2017) radni koalicji podnieśli cenę wody i ścieków dwa razy. W dniu 1 czerwca cena za dostarczenie metra sześciennego wody będzie droższa w porównaniu do maja 2016 roku o 41 groszy, a opłata abonamentowa będzie wyższa o 1,35 zł. Dodatkowo wzrosły również pozostałe taryfy.
– – –

Głosowanie radnych z 25 kwietnia 2017r. na temat podwyżek cen i taryf wywołało niemal godzinną dyskusję. W dyskusji wyraźnym przeciwnikiem kolejnych podwyżek był radny Piotr Płudowski, który domagał się od prezesa PUIKu kilku odpowiedzi oraz mocno dyskutował z chcącymi podwyżek radnymi ? oraz burmistrzem Dariuszem Szustkiem.

Poniżej prezentujemy kilka wypowiedzi poszczególnych osób, które padły podczas dyskusji poprzedzającej głosowanie nad nowymi cenami i taryfami za wodę i ścieki.

Nie przekonał mnie pan co do konieczności wprowadzenia podwyżek. Wracając do sesji sprzed roku, kiedy to też wprowadzono uchwałę z podniesionymi cenami wody. Wtedy zadałem Panu pytanie ? ile zamierza przedsiębiorstwo zyskać na tych podwyżkach. Wtedy nie potrafił Pan powiedzieć. Teraz minął rok czasu, i zadam jeszcze raz pytanie: ile na podwyżkach zeszłorocznych zyskał PUIK? Drugie pytanie: ile Pan chce zyskać na tych podwyżkach? Trzecie pytanie czy znajdujące się w uzasadnieniu inwestycje firmy, czy ich realizacja nie może obyć się bez podwyżek? – tak dyskusję na ten temat rozpoczął radny Piotr Płudowski, który skierował pytania do prezesa PUIK Władysława Karasia.

Na dzień dzisiejszy możemy podsumować rok 2016. Firma osiągnęła zysk w wysokości około 160 tysięcy złotych. Zrealizowaliśmy wszystkie zadania. Przed nami duże zadanie w zakresie modernizacji oczyszczalni. Pokazaliśmy spadek zużycia (przyp. woda i ścieki) i na to szeroko można rozmawiać. Ścieki gwarantują głównie nam Zakłady Mięsne, które dają około 40% ścieków. Kondycja Zakładów różna jest, i może przyczynić się do naszej przyszłości. Rzetelnie przedstawiliśmy Państwu tę informację, a zmiany które proponujemy są niezbędne. Chętnie odpowiemy na merytoryczne pytania ? tak radnemu odpowiedział prezes Karaś.

W nawiązaniu do wypowiedzi głos zabrał radny Płudowski ? Zadałem Panu trzy konkretne pytania i na żadne Pan nie odpowiedział, i dlatego powtórzę je Panu.

Zanim po raz kolejny prezes otrzymał głos, w dyskusję włączyła się radna Ewa Rybicka-Sicińska ? Dyskutowaliśmy na jednej ze wcześniejszych sesji na temat modernizacji oczyszczalni. I pytaliśmy czy to że chcemy modernizować nie pociągnie za sobą podwyżek wody i ścieków. Wtedy usłyszeliśmy z ust pana burmistrza, że te podwyżki będą miały miejsce dopiero wówczas gdy tę inwestycję ruszymy. Wtedy za ileś lat ta podwyżka będzie niezbędna (?) Teraz jeszcze nie modernizujemy oczyszczalni, teraz wyrażam swoje wątpliwości i będą zmuszona zagłosować przeciwko podwyżkom.

Skala tych podwyżek, te 16 groszy – to nie są jakieś drastyczne podwyżki. Są to podwyżki, których wymaga bieżące utrzymanie infrastruktury technicznej. Za darmo się ona nie utrzyma. Szanowni Państwo nie drzyjcie szat, to są podwyżki kosmetyczne, a ja jak Was słucham to mam wrażenie, że o 1,6 zł podwyższamy wodę i parę złotych za ścieki. Te podwyżki są kosmetyczne i te pieniądze będą spożytkowane na utrzymanie bieżące sieci ? powiedział burmistrz Dariusz Szustek.

Panie radny Płudowski ja odpowiedziałem na wszystkie pytania. Powiedziałem o wyniku za 2016 rok. Jeśli chodzi o możliwość realizacji inwestycji, to ta taryfa stworzy możliwości realizacji tych zamierzeń, które prezentujemy. Jeśli chodzi o tzw. zakładany zysk w związku ze zmianami cen to nie wiemy tego ? nie wiemy ile sprzedamy wody i przyjmiemy ścieków. Jeśli się prognozy się spełnią, to ten tzw. przychód, który wystąpi to około 300 tysięcy złotych, i to jest tylko tyle. Jest to przychód, który pokryje niezbędne potrzebny, które przedstawiamy – w kolejnej wypowiedzi Karasia usłyszeliśmy.

W tamtym roku taryfy podwyższono, co się do tego czasu zmieniło? Mamy wyniki finansowy za ubiegły rok 150 tysięcy na plusie, a gdybyśmy nie podnieśli rok temu cen to jaki byłby wynik PUIK za ubiegły rok. To jest temat do dyskusji – tak kwitował radny Mateusz Popławski.

Dyskusja była długa, do której włączyli się również inni radni. W głosowaniu nad nowymi cenami i taryfami wzięło udział 15 radnych. 10 było ZA podwyżkami: Leonard Baranowski, Marek Czernecki, Robert Dołęga, Artur Gałach, Krzysztof Jodełko, Okliński Jarosław, Maria Pszczółkowska, Andrzej Skwarek, Przemysław Suchodolski, Przemysław Wereszczyński.

PRZECIW podwyżkom zagłosowali: Piotr Płudowski, Mateusz Popławski, Ewa Rybicka-Sicińska, Andrzej Tomasiak. Od głosu wstrzymał się Marcin Wysokiński.

Ludzie oszczędzają wodę z dwóch powodów ? czysto ekologiczny i ekonomiczny. Podwyższając ceny każe ich się za bardzo dobre podejście do oszczędności wody. Wyższe koszta za wodę, na pewno wpłyną na środowisko, gdyż na pewno kolejni będą uważniej pożytkować wodę.

Na koniec prezentujemy treść uzasadnienia dotyczącego konieczności podwyżek.
                                                                                                                                                         PA

Kategorie: Blog