Aktywność mieszkańców wsi i małych miejscowości, sąsiedzkie miejsca spotkań, wspólne decydowanie i sukcesy najmłodszych – te działania doceniło w tym roku jury Nagrody Super Samorząd, przyznawanej co roku przez Fundację Batorego w ramach akcji Masz Głos. Wśród laureatów jestc sołectwo wsi Tłuściec, położonej niedaleko Łukowa. Uroczysta gala odbyła się 5. czerwca na Zamku Królewskim w Warszawie.

Żywa idea samorządu

W akcji Masz Głos wzięło w tym roku udział 350 grup z całej Polski, w tym między innymi grupy nieformalne, organizacje, biblioteki i szkoły. Siedem z nich otrzymało Nagrody Super Samorząd, przyznawane za dokonanie pozytywnych zmian w miejscu zamieszkania. Tytuł ten otrzymują wspólnie uczestnicy akcji oraz wspierające ich władze lokalne – nagrody przypominają, że samorząd to wspólnota ludzi, a nie tylko przedstawiciele władz.

– Uczestnicy akcji Masz Głos pokazują, że ludzie chcą korzystać ze swoich praw i mieć wpływ na miejsca, w których żyją, że się angażują. Pokazują, że samorząd to żywa idea. Działają w całej Polsce, również w bardzo małych miejscowościach. Tam nie dociera kamera, a dzieją się znakomite rzeczy. Fundacja docenia ludzi, którzy je robią; pragnie popularyzować ich wysiłek i kreatywność – mówi Aleksander Smolar, prezes Fundacji Batorego.

Prawdziwie lokalne nagrody

Akcja Masz Głos od 2002 roku wspiera różne grupy, które prowadzą działania na rzecz swojego otoczenia. Wiele z nich to grupy funkcjonujące na wsi lub w małych miastach. W tym roku wszystkie inicjatywy wyróżnione nagrodą Super Samorząd są spoza miast wojewódzkich. Akcja Masz Głos udowadnia, że wbrew stereotypom aktywność społeczna nie cechuje wyłącznie dużych miast. Myśląc o zaangażowaniu obywatelskim, zwykle bierze się pod uwagę tylko stowarzyszenia i fundacje.

– My wspieramy i doceniamy też grupy nieformalne, parafie, sołectwa i instytucje takie jak biblioteki lub szkoły, Koła Gospodyń Wiejskich i jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej – tłumaczy Joanna Załuska, dyrektorka programu Masz Głos, Masz Wybór.

Akcja łączy obywateli i obywatelki

Wszyscy laureaci zaangażowali się w partycypacyjność procesu podejmowania decyzji. Prowadzono diagnozy społeczne, mieszkańców i mieszkanki zapraszano na spotkania, spacery badawcze oraz warsztaty projektowania.

– Wysłuchanie głosu różnych grup mieszkańców gwarantuje, że spełnione zostaną potrzeby tych osób, które często pozostają na marginesie, na przykład dzieci, osób starszych czy z niepełnosprawnością. Uczestnicy akcji Masz Głos do planowania zmian zapraszają całą społeczność. To wzór nie tylko dla innych samorządów, ale też dla władz państwowych – mówi Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich.

Gmina Międzyrzec Podlaski: nagroda Super Samorząd i nowe nazwy dróg

Mieszkańcy, mieszkanki i władze Tłuśćca zdobyli nagrodę Super Samorząd 2017 za rozwiązanie problemu braku poprawnej numeracji i nazewnictwa ulic we wsi. Jury doceniło profesjonalne podejście, zgodne z najlepszymi zasadami partycypacji społecznej. Zamiast przegłosować przeciwników swojego pomysłu, mieszkańcy włożyli wysiłek w wypracowanie zgody. Władze służyły wsparciem merytorycznym i technicznym.

 „Wjeżdżając od strony Międzyrzeca Podlaskiego, mamy po prawej szkołę z numerem 112, za nią jest siedlisko nr 66, a naprzeciw posesje z numerami: 1a, 1b, 1c. Zdarzało się, że po wsi krążyła karetka, szukając chorego o nazwisku, które pojawia się u nas trzykrotnie. Podawany przez załogę numer domu nikomu z mieszkańców nic nie mówił” tak sytuację opisuje sołtys wsi Czesław Węgrzyniak.

Jury w składzie Mikołaj Cześnik (członek Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego), sędzia Jerzy Stępień (były przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego), Katarzyna Kubicka-Żach (redaktor ? kierownik Serwisu Samorządowego PAP) wybrało laureatów spośród czternastu nominacji. Nominowanych zarekomendowali koordynatorzy i koordynatorki akcji z Fundacji Batorego oraz z organizacji partnerskich: Fundacji Aktywności Lokalnej, Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszenia Homo Faber oraz Stowarzyszenia POLITES. Obok nagród przyznano też 21 wyróżnień.

Kolejna szansa na Nagrodę Super Samorząd już za rok. We wrześniu ruszy nabór do nadchodzącej edycji akcji. Więcej na www.maszglos.pl.

Laureaci Nagrody Super Samorząd 2017:

  • Fundacja Artem Silesiam Promovere i władze samorządowe gminy Kluczbork (woj. opolskie),
  • Fundacja Go?n?Act i władze samorządowe gminy Siechnice (woj. dolnośląskie),
  • Sołtys i rada sołecka wsi Tłuściec oraz władze samorządowe gminy Międzyrzec Podlaski (woj. lubelskie),
  • Zespół Szkół Publicznych nr 1 i władze samorządowe miasta Ustrzyki Dolne (woj. podkarpackie),
  • Młodzieżowa Rada Gminy Lisewo i władze samorządowe gminy Lisewo (woj. kujawsko-pomorskie),
  • Sołectwo Santocko i władze samorządowe gminy Kłodawa (woj. lubuskie),
  • Stowarzyszenie Europa i My oraz władze samorządowe gminy Nasielsk (woj. mazowieckie).

Opisy Laureatów: http://www.maszglos.pl/aktualnosci/poznajcie-laureatow-nagrody-super-samorzad/

Lista Wyróżnień: http://www.maszglos.pl/aktualnosci/wyroznienia-akcji-masz-glos-20162017/

Kategorie: Blog