Fundacja Wolności serdecznie zaprasza do mobilnego punktu porad i interwencji obywatelskich. Spotkanie odbędzie się w środę 13 sierpnia o godzinie 18:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łukowie.

 

Typowe biura porad prawnych zajmują się osobistymi przypadkami, głównie poradami z zakresu spraw konsumenckich i prawa pracy oraz karnego. Prowadzone przez Fundację biuro zajmuje się sprawami w interesie społecznym dotyczącymi przejrzystości działania organów władzy lokalnej, przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów, nieprawidłowości i działań niezgodnych z prawem w sektorze publicznym.

Jeśli wiesz o takich problemach możesz je zgłosić do biura Fundacji. Wszystkie sprawy analizujemy i w razie możliwości podejmujemy interwencję. Podaj nam swoje dane kontaktowe, abyśmy mogli Cię powiadomić o rezultatach naszych działań (gwarantujemy anonimowość). Pomoc jest bezpłatna, dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W ostatnim roku udało nam się wyegzekwować informacje nt. wynagrodzeń członków zarządu państwowej spółki PGE Dystrybucja SA, zestawienia wydatków ze służbowych kart urzędników czy doprowadzić do zgodnego z prawem działania komisji rewizyjnej w gminie Sitno.

Uwaga! Fundacja Wolności nie pomaga w sprawach prywatnych, np. w sytuacji gdy urząd nie wypłaca należnych pieniędzy czy nakazał niesłusznie rozbiórkę garażu.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Kategorie: Blog