Adrian Ambroziak to jeden z najbardziej utalentowanych artystycznie członków stowarzyszenia Alternatywa dla Łukowa. Już 23 lutego w Łukowskim Ośrodku Kultury zaprezentowane zostaną prace naszego przyjaciela.

Łukowski Ośrodek Kultury zaprasza na wystawę prac Adriana Ambroziaka. Wydarzenie zaplanowano na piątek 23 lutego o godz. 20.00 w Galerii PROwizorium ŁOK. Będzie to pierwszy oficjalny pokaz twórczości naszego kolegi.

Adrian na co dzień zajmuje się malarstwem, projektowaniem graficznym i rysunkiem. Najbardziej lubi malować naturę, a do tworzenia swoich dzieł używa oryginalnego łączenia trzech barw i bieli. Nie lubi malowania węglem, skupia się na tworzeniu prac ołówkiem. Jak sam siebie określa – nie jest płodnym artystą. Inspiruje się okolicznymi polami oraz lasami. Spacerując, fotografuje ciekawe kompozycje, które przenosi później na płótno. Czasem jego obrazy są gotowe już po dwóch godzinach, innym razem potrzebuje kilku lat na zakończenie pracy. Przykładem może być autoportret naszego przyjaciela realizowany… od 2012 roku.

Adrian Ambroziak to także członek stowarzyszenia Alternatywa dla Łukowa, który w 2011 roku ukończył Wydział Artystyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dyplom nasz przyjaciel uzyskał w pracowni Grafiki Projektowej prof. Grzegorza Mazurka i dr Sławomira Plewko. Adrian uczestniczył w zbiorowej wystawie tyflografiki dla niewidomych „Pomiędzy światłem a dotykiem” w Lublinie i Druskiennikach. Rysunki zaprezentował podczas wystawy studentów „Spojrzenia” w Lublinie.

Teraz jego prace zostaną zaprezentowane łukowskiej publiczności. Gwarantujemy, że warto stawić się w lutowy wieczór w Łukowskim Ośrodku Kultury! Zapraszamy 23 lutego na godz. 20.00!

Kategorie: Blog