W Łukowie zlokalizowane sa dwa czujniki smogu, które 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu monitorują jakość powietrza. Jednak w czwartek 16 stycznia wieczorem urządzenia te pokazały odczyty, które mogą przyprawiać o zawrót głowy…

– Bardzo zła jakość powietrza! Jakość powietrza jest bardzo zła i ma negatywny wpływ na zdrowie. Osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu – to przykładowy komunikat generowany przez stronę internetową jednego z dostawców czujników smogu, ale dotyczący bezpośrednio jakości powietrza w naszym mieście.

Podobnej treści komunikaty mieszkańcy Łukowa mogli zobaczyć wielokrotnie. Winą za powyższy stan rzeczy jest smog, czyli zjawisko atmosferyczne powstałe w wyniku wymieszania się mgły z dymem i spalinami.

 

 

Zanieczyszczenie powietrza, jakim jest smog, powstaje wskutek przedostawania się do atmosfery szkodliwych związków chemicznych, takich jak tlenki siarki i tlenek azotu oraz substancje stałe, czyli pyły zawieszone. Czynnikami sprzyjającymi powstawaniu smogu są m.in. brak wiatru, obniżenie temperatury, ale też tzw. „niska emisja”, czyli spaliny pochodzące z kotłów i pieców na paliwa stałe w gospodarstwach domowych.

Nie bez znaczenia jest też nielegalne według prawa palenie śmieci przez mieszkańców.

Smog i duże stężenie złowrogich pyłów to także fatalne warunki do oddychania, zwłaszcza dla dzieci, alergików, osób starszych i cierpiących na choroby układu krążenia. Sytuację dodatkowo pogarsza spalanie złej jakości węgla w urządzeniach nie spełniających żadnych norm emisji spalin. Szacuje się, że w kraju użytkowanych jest ok. 3 milionów takich „kopciuchów”.

Jak wspomniano na wstępie, w Łukowie zainstalowane są na dzień dzisiejszy dwa czujniki smogu. Pierwszy z nich zlokalizowany jest na ul. Wyszyńskiego na elewacji jednej z kamienic, w miejscu gdzie występuje duży ruch uliczny i gdzie nie ma wolnej przestrzeni. Drugi czujnik zlokalizowany jest na ul. Chabrowej, na osiedlu domków jednorodzinnych. Urzadzenia te prezentują odczyty jakości powietrza w czasie rzeczywistym, co można zobaczyć poniżej: 

Należy przypuszczać, że sytuacja z 16 stycznia 2020 r. będzie pojawiała się w naszym mieście jeszcze niejednokrotnie. Dlatego ważne jest działanie władz, ale i mieszkańców w celu rozwiązania problemu niezdrowego powietrza w Łukowie. Nasze zdrowie jest najważniejsze…

Kategorie: Blog