Władze Łukowa znają problem zanieczyszczonego powietrza w naszym mieście. Takie zapewnienie uzyskał radny Alternatywy dla Łukowa Arkadiusz Pogonowski. Równolegle uzyskał pisemną deklarację, iż w mieście pojawią się nowe czujniki smogu, monitorujące o stężeniu niebezpiecznych dla zdrowia cząsteczek w atmosferze.

Duże zainteresowanie społeczne od kilku lat wywołuje sprawa smogu uprzykrzającego życie mieszkańcom wielu polskich miast. Zjawisko to występuje również w Łukowie, co często poczuć możemy na własnym przykładzie (a w zasadzie na własnych płucach) spacerując, bądź uprawiając sport – głównie wieczorami – na terenie miasta.

W Łukowie od pewnego czasu funkcjonują czujniki smogu ufundowane przez: bank, fundację (dzięki głosowaniu Internautów koordynowanemu przez jedno z lokalnych stowarzyszeń), a także od niedawna przez Urząd Miasta. Listę oraz lokalizację tych urządzeń prezentujemy poniżej:

Czujniki te zdaniem wielu osób są jednak niewystarczające, jeśli chodzi o edukowanie społeczeństwa na temat zagrożeń i konsekwencji zdrowotnych spowodowanych smogiem i niebezpiecznych związków, które wdychamy codziennie własnymi płucami. Na szczęście Urząd Miasta Łuków wraz z burmistrzem Piotrem Płudowskim na czele, znając problem zanieczyszczonego powietrza, podejmuje działania mające na celu przeciwdziałanie temu zjawisku. Jednym z pomysłów na poprawę jakości powietrza mają być dopłaty do wymiany pieca na paliwo stałe (zwanego potocznie „kopciuchem”) na ekologiczne urządzenia spalające np gaz. Ponadto decyzją Rady Miasta przyjęty został liczący ponad 130 stron Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Łuków. Z dokumentem można zapoznać się POD TYM ADRESEM.

Niezależnie od powyższych inicjatyw, z oddolnymi pomysłami mającymi na celu przeciwdziałanie smogowi wychodzą sami mieszkańcy i miejscy radni. M.in. na facebooku powstał profil, na którym mieszkańcy informowani są o jakości powietrza. Ponadto w styczniu 2020 r. z prośbą o zakup dodatkowych urządzeń mierzących poziom smogu w atmosferze zwrócił się do burmistrza miasta radny Alternatywy dla Łukowa Arkadiusz Pogonowski, a jego prośba zyskała przychylość władz miasta. Oznacza to, że już wkrótce jeszcze większa liczba mieszkańców Łukowa będzie mogła zapoznać się z niebezpiecznym stężeniem pyłków w powietrzu. Pozostaje mieć nadzieję, że poprzez edukację i podnoszenie świadomości, przynajmniej część z nas zdecyduje się wprowadzać ekologiczne rozwiązania dla siebie i bliskich.

Pismo radnego Arkadiusza Pogonowskiego i odpowiedź burmistrza Piotra Płudowskiego znajduje się poniżej (kliknij, aby powiększyć zdjęcie)1:

Kategorie: Blog