Stowarzyszenie Alternatywa dla Łukowa to organizacja pozarządowa znana nie tylko z realizacji różnego rodzaju inicjatyw, nastawionych na rozwój kapitału społecznego mieszkańców Łukowa i powiatu łukowskiego, ale też pragnąca rozwijać idee społeczeństwa obywatelskiego i promować postawy obywatelskie. Dlatego też wychodząc naprzeciw oczekiwaniom sympatyków Stowarzyszenia, jak również będąc w obowiązku wobec wszystkich mieszkańców Łukowa i pozostałych miejscowości w powiecie łukowskim, uznajemy za zasadne jasne opowiedzenie się w ważnej również dla lokalnej społeczności sprawie, jaką jest organizacja planowanych na 10 maja 2020 r. wyborów prezydenckich w Polsce. Niniejsze pismo stanowi ponadto realizację Regulaminu Stowarzyszenia Alternatywa dla Łukowa, który przewiduje wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym w sprawach dotyczących społeczności lokalnej.

Stowarzyszenie Alternatywa dla Łukowa mając na uwadze ogłoszony na terenie kraju stan epidemii, poprzedzony stanem klęski epidemicznej, wywołany rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 neguje pomysł organizacji wyborów prezydenckich w pierwotnym majowym terminie. Poniżej wyartykułowano najbardziej zasadne wg Stowarzyszenia argumenty dowodzące, iż pozostawienie w kalendarzu wyborczym daty 10 maja 2020 r. będzie złą i szkodliwą decyzją:

Ad. 1. W czasie panującej obecnej sytuacji epidemicznej spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2 najważniejsze dla instytucji państwowych powinno być zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich Polaków, jak również obcokrajowców przebywających aktualnie na terenie kraju. Wobec tego moralnie wątpliwe jest zachęcanie uprawnionych do głosowania osób do fizycznego udziału w majowych wyborach, przy jednoczesnym wprowadzaniu obostrzeń i apeli mających ograniczyć poruszanie się. Planowane do organizacji 10 maja 2020 r. wybory (czy to w formie tradycyjnej, czy korespondencyjnej) grożą także brakiem zachowania elementarnych zasad powszechności, reprezentatywności i równości wyborów. Niech przykładem braku troski o zdrowie i bezpieczeństwo swoich mieszkańców będzie Francja, w której pomimo zagrożenia koronawirusem przeprowadzone zostały wybory lokalne.

Ad. 2. Zgodnie z zapisami Konstytucji, stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego, stanowiskiem Państwowej Komisji Wyborczej, a także licznymi opiniami konstytucjonalistów, nie jest możliwe dokonywanie zmian w prawie wyborczym na pół roku przed wyborami. Żadnego usprawiedliwienia nie znajdują więc jakiekolwiek pomysły mające na celu zmianę ich formuły, zmieniające kadencję aktualnego Prezydenta, tym bardziej w czasie wykonywania przez niego obowiązków głowy państwa. Polskie prawodawstwo w sposób jednoznaczny i oczywisty opisuje możliwość przedłużenia kadencji Prezydenta bądź Parlamentu, jak i odłożenia wyborów, m.in. na mocy stanu nadzwyczajnego oraz w ciągu 90 dni po jego zakończeniu. Wszelkie aktualne próby zmian prawa w celu dostosowania przepisów „pod siebie” i swoje opcje polityczne powinny być traktowane jako urągające godności obywatela i przede wszystkim niezgodne z prawem.

Ad. 3. Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiczną, planowana na kilka tygodni przed terminem zmiana konstrukcji wyborów na korespondencyjne bądź jakiekolwiek inne, niesie ze sobą mnóstwo wątpliwości organizacyjno-technicznych. Do wyjaśnienia jest m.in. udział w wyborach osób przebywających w kwarantannie, fizyczna obsługa głosowania przez operatora pocztowego, udział osób uprawnionych do głosowania przebywających poza granicami kraju, czy przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom czuwającym na prawidłowym przeprowadzeniem wyborów (tj. urzędników wyborczych, członków komisji wyborczych i innych). Prace nad zmianą konstrukcji wyborów z zachowaniem daty 10 maja 2020 r. wpłyną też niekorzystnie na racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi – finanse zamiast iść na organizację wyborów (chociażby w formie listownej), powinny być aktualnie przeznaczane m.in. na kupno niezbędnych środków ochrony osobistej (masek, kombinezonów, środków dezynfekcji, itp.) głównie dla personelu medycznego i służb mundurowych, znajdujących się na tzw. pierwszej linii walki z niewidzialnym zagrożeniem.

Ad. 4. Aktualnie nie jest możliwe prowadzenie kampanii wyborczej przez kandydatów na urząd Prezydenta RP, którzy możliwość przekonywania do własnych argumentów muszą ograniczyć jedynie do obecności w środkach masowego przekazu, bez możliwości fizycznego kontaktu z wyborcą. Zagrożone jest również równe traktowanie kandydatów w ich konstytucyjnym korzystaniu z praw, w tym dostępu do mediów publicznych.

Temat koronawirusa SARS-CoV-2 i panująca w naszym kraju sytuacja epidemiczna spowodowały całkowite przewartościowanie codziennych zadań i aktywności wielu Polaków, którzy nad głosowaniem i organizacją wyborów zdecydowanie bardziej przedkładają chronienie zdrowia własnego oraz swoich bliskich. Dlatego też Stowarzyszenie Alternatywa dla Łukowa apeluje do środowisk politycznych, a także do wszystkich komitetów zaangażowanych w wybory prezydenckie, o współdziałanie w tej sprawie z priorytetowym uwzględnieniem zdrowia i życia wyborców. To od wspólnej solidarności i odpowiedzialności zależeć będzie, jak długo nasz kraj będzie sobie radził z zagrożeniem wywołanym przez bezpredensowe zagrożenie, z którym zmagają się też dziesiątki państw na świecie. Oczekujemy jednocześnie, że podjęte rozstrzygnięcia będą gwarantowały możliwość rzeczywistej realizacji konstytucyjnych praw wyborczych obywateli. Korzystając z dostępnych form wyrażania bądź kreowania swoich opinii, zaapelujmy wspólnie o odpowiedzialność środowisk decydujących o organizacji wyborów. Oby zbliżające się Święta Wielkiej Nocy były ostatnimi spędzonymi samotnie w swoim domu, a oprócz radości ze zwycięstwa Życia nad Śmiercią stanowiły także refleksję nad podejmowanymi przez wszystkich decyzjami.

 

Z poważaniem,
Zarząd Stowarzyszenia
Alternatywa dla Łukowa
Łuków, 4.04.2020 r.

 

Kategorie: Blog