W imieniu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie, Hufca ZHP Łuków, a także w imieniu własnym pragniemy poinformować, że otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pt. „Patriotyzm na co dzień – Łuków 2020”, współfinansowanego z ogólnopolskiego programu grantowego „Patriotyzm Jutra” realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota, która pomoże przeprowadzić szereg inicjatyw w Łukowie to blisko 30 tys. zł.

Powyższe przedsięwzięcie zakłada realizację na przestrzeni kilku miesięcy 2020 r. szeregu inicjatyw nakierowanych na kształtowanie postaw patriotycznych mieszkańców Łukowa w każdym wieku i poszerzanie ich wiedzy na temat lokalnej historii. Inicjatywy, które zostaną zorganizowane w ramach programu to:

  1. gra miejska – drużynowa, terenowa zabawa edukacyjna mieszkańców w różnym wieku. Jej uczestnicy będą szukać ukrytych w wybranych miejscach zagadek, które trzeba będzie rozwiązywać na bieżąco, aby jak najszybciej wyruszyć ku dalszym poszukiwaniom i punktom kontrolnym. Gra ma na celu poznanie miasta ”od środka”, nastawiona jest na współpracę jej uczestników i w pełni wykorzystuje przestrzeń miejską.
  2. zlot harcerski – spotkanie plenerowe, którego motywem przewodnim będzie historia lokalna. Harcerze z Hufca ZHP Łuków podczas integracyjnych i edukacyjnych warsztatów poznają zasłużone dla miasta postacie, jak również najważniejsze daty w historii Łukowa. Harcerze będą mieli również za zadanie określenie tematyki i przygotowanie wersji roboczej questu oraz określenie tematyki muralu (które to inicjatywy będą zrealizowane w późniejszym czasie).
  3. wykonanie muralu historycznego – trwałe i wpisujące się w historię miasta wielkoformatowe malowidło ścienne przedstawiające hasło przewodnie Projektu oraz motywy przedstawione podczas zlotu harcerskiego. Mural eksponowany na co dzień mieszkańcom miasta, będzie jednocześnie widocznym upamiętnieniem planowanego do realizacji Projektu.
  4. quest turystyczny – rodzaj przewodnika turystycznego pisanego wierszem, z zagadkami i wskazówkami wiodącymi do konkretnych miejsc, często nieuwzględnionych w dostępnych przewodnikach, a mijanych codziennie przez mieszkańców. Kolejne punkty na trasie odnajduje się poprzez znalezienie odpowiedzi na zagadkę i wyszukanie w terenie odpowiadającego jej miejsca. Metą questu jest najczęściej miejsce użyteczności publicznej, w którym uczestnicy otrzymują drobny upominek i pieczęć potwierdzającą ukończenie trasy. W stworzenie questu będą zaangażowani pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz harcerze Hufca ZHP Łuków, którzy podczas zlotu i integracyjnych warsztatów wzmocnią wiedzę dotyczącą miasta. Odbiorcą questu będą czytelnicy biblioteki, petenci urzędu, uczniowie szkół, kluby seniora, a także internauci i turyści (dzięki m.in. udostępnieniu questu online).
  5. lekcje lokalnej historii dla mieszkańców – zajęcia w bibliotece dla dzieci i młodzieży szkolnej z historykami i nauczycielami, a także seniorami będącymi świadkami wydarzeń sprzed lat. Planowane informacje do przedstawienia w ramach lekcji to m.in.: 1) początki miasta, Łuków za panowania Piastów; 2) przywileje Jagiellonów nadane miastu; 3) Zakon Pijarów i Bernardynów w Łukowie; 4) Łuków pod zaborami; 5) odzyskanie niepodległości, Piłsudski w Łukowie; 6) dwudziestolecie międzywojenne w Łukowie; 7) Łuków ofiarą II wojny światowej; 8) miasto w okresie Polski Ludowej; 9) czasy najnowsze; 10) zasłużeni łukowianie.
  6. test wiedzy o Łukowie – konkurs wiedzy historycznej o Łukowie adresowany do uczniów szkół oraz osób dorosłych, opracowany na podstawie dostępnych ogólnie źródeł historycznych, jak również wiedzy zdobytej przez organizatorów i uczestników Projektu. Laureatami testu zostaną 3 najlepsze osoby w kategorii szkół, zwycięska drużyna w kategorii szkół i 3 najlepsze osóby w klasyfikacji indywidualnej osób dorosłych. Ponadto planowane jest udostępnienie testu w wersji elektronicznej w Internecie, celem dotarcia do osób, które nie zgłoszą się do rozwiązania testu w formie pisemnej.
  7. koncert finałowy – oficjalne i uroczyste podsumowanie Projektu i okazja do wręczenia nagród zwycięzcom poszczególnych inicjatyw; oficjalnie podziękowanie osobom zaangażowanym w realizację Projektu oraz partnerów przedsięwzięcia. Część artystyczna w wykonaniu utalentowanych muzycznie młodych mieszkańców miasta.

Podstawowym miejscem realizacji Projektu będzie Miejska Biblioteka Publiczna w Łukowie, w której prowadzone będą lekcje historii. W placówce udostępniony zostanie quest przygotowany przez uczestników Projektu. Ponadto w miejscu tym zaplanowano przeprowadzenie testu wiedzy poświęconego historii miasta, jak również gry miejskiej. Realizacja Projektu „Patriotyzm na co dzień – Łuków 2020” przyniesie wiele pozytywnych rezultatów, przynoszących namacalny efekt działań w postaci m.in. publikacji i tych wzmacniających relacje międzyludzkie mieszkańców Łukowa.

Bieżące relacje z Programu „Patriotyzm Jutra” będą przekazywane za pośrednictwem stron internetowych organizatorów, mediów społecznościowych, a także dzięki wsparciu lokalnych i regionalnych mediów.

Kategorie: Blog