Od 30 maja zniesiony zostaje nakaz zasłaniania twarzy (np. maseczką, chustą lub szalikiem) w przestrzeni publicznej, nałożony uprzednio w celu ograniczania rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa. Twarz nadal trzeba będzie zakrywać w zamkniętych przestrzeniach, jak np. sklepach, centrach handlowych, urzędach, kościołach, punktach usługowych czy w środkach komunikacji. Przeddzień 30 maja to natomiast okazja do podsumowania dwumiesięcznej akcji Alternatywy dla Łukowa polegającej na szyciu maseczek medycznych podczas wspomnianej epidemii.

Akcję szycia medycznych maseczek rozpoczęliśmy 18 marca, gdy w Polsce oficjalnie potwierdzonych zostało już ponad 250 przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, a 5 osób przegrało walkę z tym zagrożeniem. Impulsem motywującym do podjęcia akcji były m.in. pojawiające się informacje o ograniczonej dostępności tego typu środków ochrony wśród pracowników służby zdrowia, a także innych osób znajdujących się na tzw. „froncie walki” z nieznanym wówczas zagrożeniem.

Wobec powyższego, wspólnie z pracownią krawiecką „Świat Haftu” z Łukowa i po konsultacjach z dyrekcją Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie uszyte zostały pierwsze maski (za otrzymany materiał ze szpitala); podjęliśmy też starania, by kupić kolejne partie materiału i obdarować darami medyków.

Do szycia maseczek zaangażowali się wolontariusze z naszego stowarzyszenia, a także ludzie dobrej woli z Łukowa i powiatu łukowskiego. Podziękowania kierujemy także siostrom szarytkom ze Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Łukowie prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, które wspomagały „produkcję” środków ochronnych.

Charytatywna akcja zyskała też pozytywny odbiór w mediach społecznościowych, choć zdarzały się też ataki osób nieprzychylnych stowarzyszeniu, stawiających najwyraźniej atakowanie oddolnych inicjatyw nad ludzką potrzebę niesienia pomocy w kryzysowych sytuacjach. W zdecydowanej jednak większości szycie masek spotkało się ze zrozumieniem i wsparciem, również finansowym, m.in. dzięki zbiórce crowfundingowej. Szycie maseczek wspomagali zarówno lokalni mieszkańcy, jak i osoby zamieszkujące odległe od Łukowa rejony kraju. Osoby te podarowały za naszym pośrednictwem m.in. przyłbice ochronne.

Na dzień dzisiejszy bilans akcji to przede wszystkim blisko 2,5 tys. medycznych maseczek spełniających wymagania m.in. szpitala w Łukowie, które trafiły do przedstawicieli służby zdrowia, policji i straży pożarnej oraz innych potrzebujących osób, a także ponad 200 przyłbic adresowanych łukowskim medykom. Nie do przecenienia jest natomiast satysfakcja z działania i pomocy w trudnym czasie. Dlatego też składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które wsparły szczytny cel! Jesteście wielcy!

Kategorie: Blog