Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie, stowarzyszenie Alternatywa dla Łukowa oraz Hufiec ZHP Łuków zachęcają do rozwiązania questu turystycznego poświęconego znajdującym się na terenie miasta ciekawym miejscom. Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach projektu „Patriotyzm na co dzień – Łuków 2020”, który jest prowadzony przez wymienione wyżej podmioty.

Quest to rodzaj przewodnika turystycznego pisanego wierszem, z zagadkami i wskazówkami wiodącymi do konkretnych miejsc, często nie uwzględnionych w dostępnych przewodnikach, a mijanych codziennie przez mieszkańców. Kolejne punkty na trasie odnajduje się poprzez znalezienie odpowiedzi na zagadkę, wpisanie jej w specjalne rubryki oraz wyszukanie w terenie odpowiadającego jej miejsca. Rozwiązaniem i metą questu – odszyfrowaną dzięki wcześniej rozwiązanym zagadkom – jest najczęściej miejsce użyteczności publicznej, w którym uczestnicy otrzymują drobny upominek lub pieczęć potwierdzającą ukończenie trasy.

W stworzenie questu w Łukowie zaangażowani zostali pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz partnerzy realizujący projekt  „Patriotyzm na co dzień – Łuków 2020”. Organizatorzy celowo nie ujawniają tematyki zabawy, licząc że ta odkryta zostanie m.in przez czytelników biblioteki, uczniów szkół, klubów seniora, a także internautów i turystów (dzięki m.in. udostępnieniu questu online).

Łukowski Quest Turystyczny pobrać można pod adresem poniżej (plik PDF o wadze 12 MB):

Kategorie: Blog