8405,85 zł udało się zebrać podczas zbiórki na odnowę nagrobka Bronisława Chącińskiego – Honorowego Obywatela Miasta Łuków. Pieniądze do puszek zbierali w niedzielę 22 sierpnia członkowie stowarzyszenia Alternatywa dla Łukowa oraz wolontariusze.

Zebrane pieniądze przekazane zostały społeczności Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie, która planuje przeprowadzić prace remontowe.

Jeszcze raz ogromnie dziękujemy wszystkim za ofiarność!

 

Kategorie: Blog