9182,40 zł udało się zebrać podczas kwesty do puszek przeprowadzonej przy bramach cmentarza parafialnego św. Rocha w Łukowie w Dzień Wszystkich Świętych 1 listopada. Podziękowania łukowianom za hojność składa stowarzyszenie Alternatywa dla Łukowa, organizujące zbiórkę.

Kwesta na łukowskim cmentarzu zorganizowana została po rocznej przerwie, wymuszonej zamknięciem w 2020 r. cmentarzy wskutek postępującej epidemii koronawirusa. Wolontariusze którzy przez kilka godzin kwestowali przy bramach cmentarza św. Rocha, całą zebraną kwotę zadysponują na modernizację kolejnych nagrobków zlokalizowanych na terenie nekropolii.

Podczas tegorocznej kwesty, pieniądze do puszek zbierali m.in. przedstawiciele władz miasta, radni oraz wolontariusze. Dotychczas idea listopadowych kwest przez wiele lat była realizowana przez stowarzyszenie „Nasze Dziedzictwo” kierowane przez śp. Jana Karwowskiego. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu, w przeszłości udało się odrestaurować m.in. pomnik Ireny Majmeskuł czy nagrobek państwa Marii i Leona Kiernickich. Ostatnio pieniądze z kwesty przeprowadzonej przy okazji odpustu św. Rocha posłużyły natomiast odbudowie miejsca spoczynku Bronisława Chącińskiego, Honorowego Obywatela Miasta Łuków.

 

 

Kategorie: Blog