Łukasz Bober – radny miejski i przedstawiciel Alternatywy dla Łukowa – proponuje, aby rok 2022 był w naszym mieście rokiem Bronisława Chącińskiego, imiennika jednego z osiedli, patrona Szkoły Podstawowej nr 4, Honorowego Obywatela Miasta Łuków. Dlaczego jest to cenna inicjatywa?

Bronisław Chąciński to z dzisiejszej perspektywy unikalna i wszechstronna postać, która przed laty bardzo mocno była zaangażowana w sprawy miasta. To także Honorowy Obywatel Miasta Łuków, który zarówno życie zawodowe, jak i prywatne poświęcił sprawom związanym z Łukowem. W 2022 roku przypada setna rocznica jego śmierci, która przed laty wywołała wielkie emocje wśród mieszkańców miasta. Chąciński, będąc bardzo szanowanym mieszkańcem Łukowa, zmarł na oczach mieszkańców podczas patriotycznej uroczystości związanej z odsłonięciem pamiątkowej tablicy poświęconej bohaterowi narodowemu ks. Stanisławowi Brzósce. Zdaniem Łukasza Bobera okrągła rocznica śmierci B. Chącińskiego oraz jego bogaty życiorys, to doskonała okazja, aby jeszcze raz przypomnieć imię i nazwisko słynnego doktora i lokalnego patrioty, uchwalając przyszły rok rokiem Jego imienia.

– Radni na ostatniej sesji uchwalili rok 2022 rokiem błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ale to nie przeszkadza w niczym. Lepszej okazji do uczczenia Bronisława Chącińskiego nie będzie. Kto wie, może uda się zapoczątkować praktykę lub zwyczaj, ażeby w danym roku był jeden patron lokalny i jeden zasłużony dla Naszej Ojczyzny? – mówi Łukasz Bober.

Członek stowarzyszenia Alternatywa dla Łukowa zgłosił już w Urzędzie Miasta prośbę o rozpoczęcie prac związanych z przygotowaniem stosownego projektu uchwały. Burmistrz Piotr Płudowski z pełnym przekonaniem popiera niniejszą inicjatywę.

– Musiałem zgłosić tę inicjatywę, bo osiedle Bronisława Chącińskiego jest mi bliskie od dziecka. Tutaj mieszkałem, tutaj mieszka moja rodzina, tutaj jest moje miejsce pracy, tutaj mam dużo znajomych oraz jestem absolwentem Szkoły Podstawowej nr 4, której patronem jest właśnie Chąciński – dodaje.

Bronisław Chąciński jeszcze przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości walczył o język polski w łukowskim gimnazjum (dzisiejsze I LO), będąc skazanym przez rosyjskich zaborców na karę śmierci. Zmodernizował także i zreformował szpital miejski funkcjonujący przed laty w Łukowiem, a prowadząc praktykę lekarską, często nieodpłatnie pomagał potrzebującym mieszkańcom, przeznaczając na ich leczenie nawet prywatne oszczędności. Chąciński był też osobą bardzo mocno zaangażowaną w powstanie i funkcjonowanie różnorakich inicjatyw oraz instytucji. Założył w Łukowie m.in. oddział Polskiego Czerwonego Krzyża, Straż Ogniową, udzielał się w organizacjach społecznych: Towarzystwie Dobroczynności, Hurtowni Udziałowej, Komitecie Obywatelskim. Mając w sercu zdrowie i dobrobyt mieszkańców zainicjował budowę miejskiej łaźni i elektrowni.

Chąciński – który z dzisiejszej perspektywy może być nazywany społecznikiem – był także patronem łukowskich harcerzy, powołał do życia lokalną prasę: „Pamiętnik Łukowski” oraz „Głos Ziemi Łukowskiej”, udzielał się w samorządzie przedwojennym, zasiadając w Zarządzie Łukowskiej Rady Powiatowej i pełniąc funkcję prezesa Rady Miejskiej.

Bronisław Chąciński zmarł nagle na oczach wielu mieszkańców miasta podczas wygłaszania patriotycznego przemówienia. Przyczyną śmierci był atak serca, a zdarzenie miało miejsce podczas uroczystości odsłonięcia pamiątkowej tablicy upamiętniającej bohatera Powstania Styczniowego ks. Stanisława Brzóski. Wydarzenie to okryło żałobą cały ówczesny Łuków. Warto więc, aby po latach na nowo przypomnieć sylwetkę zasłużonego mieszkańca naszego miasta.

 

Kategorie: Blog