Kolejny rekord! 17 176,70 zł udało się zebrać podczas kwesty do puszek w Dzień Wszystkich Świętych 1 listopada. Pieniądze te (oraz pochodzące z wcześniejszej zbiórki organizowanej w sierpniu bieżącego roku) przeznaczone zostaną na wybudowanie nowego nagrobka Andrzeja Śledzia, burmistrza Łukowa z lat 1920-1924. 

Kwestę przy bramach cmentarza parafialnego św. Rocha w Łukowie tradycyjnie prowadzili członkowie stowarzyszenia Alternatywa dla Łukowa (w tym burmistrz Łukowa Piotr Płudowski), a także osoby tradycyjnie wspierające tego typu kwesty: wiceburmistrz Mateusz Popławski, superwolontariusz Piotr Wróbel oraz Kinga Zielińska, wnuczka śp. Jana Karwowskiego – inicjatora łukowskich kwest do puszek oraz Bartek Liwiński.

Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy udało się zebrać pokaźną kwotę (ponad 17 tys. zł), za którą (w bardzo dużym stopniu) uda się już w przyszłym roku postawić nowy nagrobek śp. burmistrzowi Andrzejowi Śledziowi. Prace te będą odbywać się w porozumieniu z rodziną byłego burmistrza, która ma pełne prawo do dysponowania miejscem spoczynku łukowskiego społecznika.

Jaki będzie finał prac kamieniarskich i jak będzie wyglądał nowy nagrobek śp. Andrzeja Śledzia? Z pewnością o tym poinformujemy.

Kategorie: Blog