Stowarzyszenie Alternatywa dla Łukowa zachęca młodych mieszkańców naszego miasta oraz ich rodziców lub opiekunów do wspólnego rysowania „Papcia Chmiela”, czyli słynnego rysownika Henryka Jerzego Chmielewskiego, autora serii komiksów pt. „Tytus, Romek i A’Tomek”. Prace w konkursie mogą wykonywać przedszkolaki z „zerówek” oraz uczniowie klas I-III szkół podstawowych.

Osoby, które wezmą udział w konkursie będą musiały wykonać pracę plastyczną w formacie A4, na której przedstawiona zostanie postać Henryka Jerzego Chmielewskiego bądź inne postacie z komiksów jego autorstwa. Technika wykonania pracy jest dowolna i zależy wyłącznie od wyobraźni młodych mieszkańców Łukowa. Celem wspólnej zabawy jest promowanie osoby związanego z naszym miastem rysownika z okazji ustanowienia przez Radę Miasta Łuków roku 2023 – Roku Henryka Jerzego Chmielewskiego „Papcia Chmiela”.

Patronat nad konkursem organizowanym przez stowarzyszenie Alternatywa dla Łukowa objął burmistrz Łukowa Piotr Płudowski. Rysunki, wycinanki, bądź prace malowane farbami, flamastrami czy wykonane w zupełnie innej technice (wraz ze wskazaniem autora i danymi kontaktowymi oraz podpisaną klauzulą informacyjną) należy złożyć osobiście lub drogą pocztową do piątku 30 października 2023 r. do godz. 15:30 w Referacie Promocji Urzędu Miasta Łuków (ul. Browarna 65, 21-400 Łuków). Prace dostarczone po ww. terminie lub niezgodne z regulaminem konkursu nie będą podlegały ocenie. Osoby, które zyskają uznanie komisji konkursowej, otrzymają nagrody rzeczowe, upominki oraz dyplomy.

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są w regulaminie, który można pobrać POD TYM ADRESEM.

Kategorie: Blog