Obywatel FB w sprawie (nie tylko) szpitala

„Na gorąco” odnośnie medialnych doniesień.

W artykule na stronie www.podlasie24.pl: ?Będą dwa stanowiska. Stanowisko naczelnika, jak mówił burmistrz, obejmie Waldemar Siurek, a na obsadzenie stanowisko sekretarza ogłoszony zostanie konkurs. Ma to nastąpić, jak stwierdził burmistrz – w lutym. Dodał też, że o tym czy może dochodzić do takich zmian decyduje burmistrz. – To kompetencja burmistrza, nie użytkowników facebooka – kategorycznie stwierdził burmistrz Dariusz Szustek.

Czytaj więcej

Na spokojnie powyborczo pomyślane

Zapewne Państwo wiecie, że jak zaczyna się kampania wyborcza to można się spodziewać różnych chwytów konkurencyjnych komitetów: mocnych, słabych, celnych, niecelnych, ale także tych poniżej pasa. W Łukowie od końca października można było słyszeć jak ?prawica? boksuje się z ?lewicą?. Jedni, że ?precz z komuną?, ?raz sierpem raz młotem??, drudzy , że ?kościół im sprzyja? itd.

Czytaj więcej

Znamy kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miasta

Znamy już nazwiska osób ubiegających się o mandat radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miasta. Ich konieczność zrodziła się po tym, jak miejsce radnego zwolnił obecny burmistrz wybrany na drugą kadencję, o czym szerzej pisaliśmy w poprzednich wpisach na ten temat (do poczytania TUTAJ i TUTAJ). W trzecim wpisie dotyczącym wyborów uzupełniających w okręgu nr 8 obejmującym osiedle Klimeckiego i ulicę 11-go Listopada, przedstawimy Państwu kandydatów na radnego z tego okręgu. Krótko również pozwolimy sobie skomentować sytuację wyborczą i podkreślimy, to co przeczuwaliśmy i o czym pisaliśmy już wcześniej.

Czytaj więcej

IV Sesja Miasta Łuków – odpowiedzi na pytania i interpelacje

W poprzedniej notatce informowaliśmy o pytaniach do burmistrza, które postanowił zadać podczas sesji radny Alternatywy Dla Łukowa, Piotr Płudowski. Opublikowane przez nas pytania dotyczyły kształtu oficjalnej strony internetowej miasta, ogólnodostępnych gadżetów z herbem miasta, prac nad Strategią Rozwoju Miasta, zamiaru utworzenia w Łukowie Publicznego Rejestru Umów oraz nurtującej opinię publiczną sprawy sekretarza Waldemara Siurka. Planowaliśmy również zadać pytanie o prace nad amfiteatrem w parku miejskim (którego temat pojawił się cząstkowo na sesji), ale postanowiliśmy przełożyć je na inny termin.

Czytaj więcej

Pełnomocnicy w wyborach uzupełniających

Coraz bliżej wyborów uzupełniających do Rady Miasta, które odbędą się w Łukowie 15 marca. Jak wiadomo, planuje w nich wziąć udział 9 komitetów wyborczych, których listę przedstawiliśmy w jednym z poprzednich postów. Teraz natomiast, przedstawiamy listę pełnomocników wyborczych, odpowiedzialnych za sprawy formalne komitetów. Z kolei kandydaci na radnych będą oficjalnie znani 3 lutego. W wyborach uzupełniających wezmą udział mieszkańcy okręgu nr 8 obejmującego osiedle Klimeckiego i ulicę 11-go listopada.

Czytaj więcej

Najbliższe posiedzenia Komisji stałych RM

Nowy rok rozpoczął się na dobre, a z nim do pracy wracają łukowscy radni. W najbliższych dniach odbędą się bowiem posiedzenia Komisji stałych Rady Miasta, na których nasi przedstawiciele zajmą się między innymi sprawami formalnymi dotyczącymi ich pracy, a także kilkoma pomniejszymi projektami. Na posiedzeniach pojawi się również temat odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, któremu poświęciliśmy odrębną notatkę. Poniżej przestawiamy Państwu terminy i proponowany porządek posiedzeń Komisji stałych Rady Miasta, z jednoczesną informacją, że w posiedzeniach komisji, aczkolwiek bez prawa głosu, może brać udział każdy mieszkaniec naszego miasta:

Czytaj więcej