Najbliższe posiedzenia Komisji stałych RM

Nowy rok rozpoczął się na dobre, a z nim do pracy wracają łukowscy radni. W najbliższych dniach odbędą się bowiem posiedzenia Komisji stałych Rady Miasta, na których nasi przedstawiciele zajmą się między innymi sprawami formalnymi dotyczącymi ich pracy, a także kilkoma pomniejszymi projektami. Na posiedzeniach pojawi się również temat odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, któremu poświęciliśmy odrębną notatkę. Poniżej przestawiamy Państwu terminy i proponowany porządek posiedzeń Komisji stałych Rady Miasta, z jednoczesną informacją, że w posiedzeniach komisji, aczkolwiek bez prawa głosu, może brać udział każdy mieszkaniec naszego miasta:

Czytaj więcej

Czy radni zablokują podwyżki opłat za wodę i ścieki?

Kilkanaście dni temu pisaliśmy o zamiarze podniesienia opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, z którymi wyszło Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej w Łukowie. Więcej na ten temat można poczytać pod tym adresem, jednak niewykluczone że do podwyżek na szczęście nie dojdzie. Wszystko zależy od radnych, którzy na posiedzeniach komisjach rady miasta mają zaopiniować odrzucenie wniosku w tej sprawie.

Czytaj więcej

„Trzecia tura” wyborów w Łukowie

15 marca br. odbędą się wybory uzupełniające do rady miasta. Do urn pójdą mieszkańcy okręgu nr 8, skupiającego osiedle Klimeckiego oraz ulicę 11-go listopada. Głosowanie odbędzie się w godzinach 7.00 – 21.00 w lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej. Lokal wyborczy najprawdopodobniej będzie się mieścił w budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie, tak jak ma to zawsze miejsce w przypadku innych wyborów.

Czytaj więcej

Czy będą podwyżki za wodę i ścieki?

Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej w Łukowie złożyło wniosek o zatwierdzenie nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Mówiąc prościej – złożyło projekt zmian opłat za wodę i ścieki. Nowe taryfy miałyby obowiązywać od 3 marca 2015 roku do 2 marca 2016 roku, a o ich wysokości zadecyduje rada miasta na jednej z najbliższych sesji. Sesja odbędzie się najprawdopodobniej pod koniec stycznia. Co istotne PUiIK Sp. z.o.o w swym projekcie zakłada kilka podwyżek.

Czytaj więcej