Strefa płatnego parkowania

Od 1 czerwca 2012 roku w Łukowie obowiązuje strefa płatnego parkowania dla pojazdów samochodów, ustanowiona na mocy uchwały Rady Miasta Nr XX/236/2012 z dnia 30 marca 2012 r. (wraz z późniejszymi zmianami). Oznacza, to, że chcąc zaparkować samochód w określonych regulaminem ulicach, należy uiścić opłatę za korzystanie z miejsca parkingowego. Ulice wchodzące w skład SPP w Łukowie wraz z ich graficznym przedstawieniem wymieniono poniżej:

strefa_platnego_parkowania

Ulice: Staropijarska, Fryderyka Chopina, Eugeniusza Kwiatkowskiego, Stefana Zdanowskiego, Czerwonego Krzyża, Kościelna na odcinku od Placu Gabriela Narutowicza do skrzyżowania z ul. Nowopijarską, ul. Spółdzielcza, Pastewnik, Kanałowa na odcinku od skrzyżowania z ul. Farną do skrzyżowania z ul. Pastewnik, ul. Farna, Plac Gabriela Narutowicza.

Za parkowanie w miejscach obowiązywania strefy płatnego parkowania, specjalnie zatrudnieni przez miasto inkasenci pobierają opłaty w następujących wysokościach:

 • za pierwszą godzinę parkowania – 2,00 zł,
 • za rozpoczętą drugą godzinę parkowania – 2,40 zł,
 • za rozpoczętą trzecią godzinę parkowania – 2,80 zł,
 • za rozpoczętą czwartą i kolejne godziny parkowania w danym dniu – 2,00 zł.
 • za kolejne 24 h licząc od godziny wykupienia biletu dziennego – 15,00 zł

Opłaty są pobierane w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 17.00, zaś z ich uiszczania są zwolnione pojazdy służb miejskich podczas wykonywania obowiązków służbowych oraz pojazdy pogotowia energetycznego, ciepłowniczego, wodno-kanalizacyjnego, itp. Z opłaty zwolnione są również pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej. Mieszkańcy bloków i posesji przylegających się do ulic w strefie płatnego parkowania, mogą wykupić karty abonamentowe w kasie Urzędu Miasta Łuków przy ul. Piłsudskiego 17. Ponadto postój pojazdów zaopatrzenia oraz taksówek w strefie płatnego parkowania, w czasie jej funkcjonowania, jest odpłatny tak, jak postój innych pojazdów.

Realizacja opłat z parkowanie odbywa się poprzez wnoszenie ich u inkasentów, bądź opłacenie abonamentu w kasie Urzędu Miasta. Karty abonamentowe i bilety parkingowe, muszą być umieszczone za przednią szybą wewnątrz pojazdu, niezwłocznie po jego zaparkowaniu, w sposób umożliwiający ich odczytanie bez jakichkolwiek wątpliwości co do ich treści i ważności. W ramach wniesionej opłaty za parkowanie można zmieniać miejsce parkowania w strefie płatnego parkowania, jednak bez zastrzegania stałego miejsca parkowania w przypadku kart abonamentowych. Miasto zastrzega sobie również bezzasadność roszczeń wobec Zarządu Dróg Miejskich w Łukowie w przypadku braku miejsc parkingowych. Za nieopłacenie miejsca parkingowego w wyznaczonych regulaminem godzinach, są pobierane opłaty dodatkowe. Nad powyższymi czynnościami czuwają specjalnie oznaczeni kontrolerzy Zarządu Dróg Miejskich w Łukowie oraz pisemnie upoważnieni pracownicy administracyjni, do których kompetencji należy:

 • sprzedaż biletów parkingowych,
 • kontrolowanie wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów, sprawdzanie ważności biletów parkingowych,
 • sprawdzanie ważności kart abonamentowych,
 • wypisywanie w terenie wezwań – raportów do uiszczenia opłaty dodatkowej za parkowanie bez wniesienia opłaty i umieszczanie ich za wycieraczką pojazdu samochodowego oraz sporządzanie dokumentacji fotograficznej nieopłaconych postojów pojazdów w strefie płatnego parkowania,
 • zgłaszanie przełożonym wszelkich nieprawidłowości związanych z parkowaniem pojazdów oraz zajmowaniem pasa drogowego,
 • kontrola stanu oznakowania strefy płatnego parkowania oraz zgłaszania nieprawidłowości w tym zakresie do Zarządu Dróg Miejskich.