Ważne telefony

Urzędy i instytucje

Nazwa Adres Numer telefonu
Urząd Miasta Łuków ul. Piłsudskiego 17 25 798 30 01
25 798 27 01
Starostwo Powiatowe w Łukowie ul. Piłsudskiego 17 25 798 22 03
25 798 20 93
25 798 66 38
25 798 95 48
25 798 74 16
Urząd Gminy Łuków ul. Świderska 12 25 798 24 39
25 798 23 92
Komenda Powiatowa Policji w Łukowie ul. Międzyrzecka 9 25 797 62 10
25 797 62 16
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie ul. Partyzantów 6 25 798 20 87
25 798 20 88
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie ul. Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 25 798 20 00
25 798 20 01
25 798 20 02
25 798 20 03
25 798 20 04
25 798 20 05
25 798 20 06
25 798 20 07
25 798 20 08
25 798 20 09
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ul. Piłsudskiego 14 25 798 40 34
25 798 40 97
25 798 44 77
25 798 50 37
25 798 85 53
25 798 85 52
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Łukowie ul. S. Wyszyńskiego 56 25 798 03 32
Urząd Skarbowy w Łukowie ul. Międzyrzecka 72A 25 798 29 21
25 798 28 39
Sąd Rejonowy w Łukowie ul. Staropijarska 1 25 798 23 51
Zarząd Dróg Miejskich w Łukowie ul. Łąkowa 8 25 798 21 00
25 798 27 35
Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie ul. Łapiguz 112 25 798 26 17
25 798 20 20

Radni miejscy VII kadencji (2014-2018)

Nazwisko i imię Telefon Adres e-mail
Baranowski Leonard 639 396 010 lbaranowski@um.lukow.pl
Celiński Zygmunt 603 866 765 zcelinski@um.lukow.pl
Czernecki Marek 501 244 246 mczernecki@um.lukow.pl
Dołęga Robert 509 041 001
798 373 438
rdolega@um.lukow.pl
Gałach Artur 605 785 189 agalach@um.lukow.pl
Jodełko Krzysztof 602 587 970 kjodelko@um.lukow.pl
Okliński Jarosław 695 412 224 joklinski@um.lukow.pl
Okliński Krzysztof 503 363 877 koklinski@um.lukow.pl
Pawlik Agnieszka 665 311 705 apawlik@um.lukow.pl
Płudowski Piotr 663 212 328 ppludowski@um.lukow.pl
Popławski Mateusz 501 935 057 mpoplawski@um.lukow.pl
Pszczółkowska Maria 733 877 174 mpszczolkowska@um.lukow.pl
Rybicka-Sicińska Ewa 607 580 124 erybicka@um.lukow.pl
Skwarek Andrzej 604 091 397 askwarek@um.lukow.pl
Smolarz Ryszard 603 400 009 rsmolarz@um.lukow.pl
Soćko Henryk 663 908 514 hsocko@um.lukow.pl
Suchodolski Przemysław 662 199 304 psuchodolski@um.lukow.pl
Tomasiak Andrzej 665 141 511 atomasiak@um.lukow.pl
Wereszczyński Przemysław 693 355 102 pwereszczynski@um.lukow.pl
Wysokiński Marcin 885 798 798 mwysokinski@um.lukow.pl

Dane teleadresowe będą sukcesywnie uzupełniane o nowe pozycje!