Najważniejsze inicjatywy w 2019 r.:

 1. Internetowa zbiórka w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – z okazji przypadającego 13 stycznia 2019 r. 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy członkowie stowarzyszenia przygotowali internetowe licytacje, z których dochód w wysokości blisko 700 zł. przeznaczono na rzecz fundacji WOŚP.
 2. Rocznica rozbicia Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego – 24 stycznia 2019 r. członkowie stowarzyszenia Alternatywa dla Łukowa uczcili wydarzenia rocznicę rozbicia przez oddział bojowy WiN Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Łukowie.
 3. Akcja rozdawania pączków w „Tłusty Czwartek” – inicjatywa polegająca na częstowaniu pączkami mieszkańców miasta zorganizowana 28 lutego 2019 r. przez członków stowarzyszenia.
 4. Alternatywny RED Friday – szereg cyklicznych akcji oddawania krwi na rzecz potrzebujących.
 5. Gra miejska „Przez Łuków Śladami Historii” – 31 maja 2019 r. drugi raz w historii zorganizowana została przez Alternatywę dla Łukowa gra miejska poświęcona historii Łukowa. Stowarzyszenie przygotowało trasy o długości około 11 kilometrów każda, na których na specjalnie wyznaczonych punktach zadawane były pytania – zagadki dotyczące historii miasta. Współorganizatorem wydarzenia była Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie, która udostępniła swój teren na piknik po zakończeniu rywalizacji. Imprezie patronował Burmistrz Miasta Łuków Piotr Płudowski. Zwycięzcy gry miejskiej otrzymali natomiast dyplomy i nagrody.
 6. Zbiórka nakrętek dla Leny Bieniek – charytatywna zbiórka prowadzona we współpracy z Łukowskim Ośrodkiem Kultury, Miejską Biblioteką Publiczną im. H. Sienkiewicza w Łukowie oraz Zespołem Placówek w Łukowie, adresowana Lenie Bieniek – dziewczynce cierpiącej na mózgowe porażenie dziecięce czterokończynowe, padaczkę i małogłowie.
 7. Zbiórka koleżeńska dla seniorów „Każdy kiedyś był dzieckiem” – zbiórka prowadzona we współpracy z Radą Seniorów w Łukowie, której efektem było zebranie kilkadziesiąt kilogramów darów (m.in. środków czystości, zabawek, książek, ubrań, przyborów szkolnych, żywności) na rzecz potrzebujących i samotnych seniorów zamieszkałych na terenie miasta.
 8. Kwesta 1 listopada ze stowarzyszeniem „Nasze Dziedzictwo” – członkowie stowarzyszenia Alternatywa dla Łukowa wsparli stowarzyszenie „Nasze Dziedzictwo” podczas charytatywnej kwesty pieniędzy do puszek z przeznaczeniem na renowację zabytkowych i zniszczonych nagrobków na łukowskim cmentarzu parafialnym św. Rocha. Kwota, którą udało się zebrać przez wolontariuszy, przekracza ponad 9600 zł.
 9. Odsłonięcie „Tablicy Alfa” – 15 listopada 2019 r. członkowie stowarzyszenia wzięli udział w uroczystości odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej kpt. Stefanowi Lemieszkowi, ps. „Alf” – komendantowi WiN Obwodu Łuków. Ponadto stowarzyszenie wspierało prace osób zrzeszonych w Społecznym Komitecie zawiązanym w celu ustanowienia ww. tablicy.
 10. „Znicz dla Zapomnianych” – akcja ustawiania zniczy na grobach organizowana w przeddzień uroczystości Wszystkich Świętych. W kolejnej edycji wydarzenia odwiedzono m.in. cmentarz parafialny św. Rocha w Łukowie, Cmentarz Wojenny przy ul. Strzelniczej, żydowskie groby w tzw. Lesie Malcanowskim, pomnik ks. Stanisława Brzóski w rezerwacie Jata, pomnik żołnierzy AK poległych w bitwie pod Gręzówką. Do akcji „Znicz dla Zapomnianych” przyłączyli również harcerze z 5. Łukowskiej Grunwaldzkiej Drużyny Wędrowniczej. 
 11. IV edycja Testu wiedzy „Poznaj Swoje Miasto” – test zorganizowany został 13 grudnia w siedzibie IV Liceum Ogólnokształcącego w Łukowie, a pisało go około 40 osób (w kategoriach szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz w kategorii OPEN). Zwycięzcy testu otrzymali nagrody rzeczowe, a zwycięska drużynowo placówka zapewniła sobie prawo współorganizacji kolejnej edycji testu, zaplanowanej na 2020 r. Ponadto pytania z testu udostępnione zostały również w formie online, na stronie internetowej Stowarzyszenia.

 

Pozostałe aktywności:

W 2019 r. członkowie Stowarzyszenia brali udział (również indywidualnie) w konferencjach naukowych, szkoleniach, wydarzeniach kulturalnych i imprezach sportowych. Angażowali się również w prace innych organizacji społecznych. Stowarzyszenie było też oficjalnie reprezentowane podczas uroczystości rocznicowych i świąt państwowych: Święta Konstytucji 3 Maja, Święta Wojska Polskiego oraz Święta Niepodległości 11 listopada. Alternatywa dla Łukowa obecna była też na sesjach Rady Miasta Łuków i Rady Powiatu Łukowskiego, na których zapadały kluczowe decyzje dotyczące mieszkańców. Odrębnie na uwagę zasługuje też docenienie Alternatywy dla Łukowa oraz członków stowarzyszenia w kilku plebiscytach organizowanych m.in. przez lokalne media. Na bieżąco prowadzona była prowadzona polityka informacyjna, m.in. za pośrednictwem profilu Alternatywy dla Łukowa na portalu Facebook.

 

Wybory parlamentarne w 2019 r.:

Odrębną aktywnością członków stowarzyszenia Alternatywa dla Łukowa był start w wyborach parlamentarnych zaplanowanych na 13 października 2019 r. Członkowie Stowarzyszenia: Arkadiusz Pogonowski i Dariusz Krzęcio korzystając z tzw. biernego prawa wyborczego, czyli możliwości kandydowania do Sejmu RP, reprezentując ogólnopolskie komitety wyborcze prowadzili także merytoryczną kampanię wyborczą.