NAJWAŻNIEJSZE INICJATYWY W 2020 R.:

 1. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – udział w charytatywnych licytacjach, wystawienie do licytacji przedmiotów.
 2. Rocznica rozbicia Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego – tradycyjne uczczenie 24 stycznia rocznicy rozbicia przez oddział bojowy WiN Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Łukowie. Tym razem miejscem uczczenia wydarzenia była odsłonięta pod koniec 2019 r. tablica poświęcona m.in. kpt. Stefanowi Lemieszkowi ps. „Alf”, zlokalizowana u zbiegu ulic Piłsudskiego, Siedleckiej i Al. T. Kościuszki.
 3. Akcja rozdawania pączków w „Tłusty Czwartek” – inicjatywa polegająca na częstowaniu pączkami mieszkańców miasta zorganizowana tym razem 20 lutego przez członków stowarzyszenia.
 4. „Szyjemy maseczki dla medyków” – spontaniczna akcja szycia maseczek ochronnych dla osób zmagających się w tzw. pierwszej linii z epidemią nieznanego na początku 2020 r. koronawirusa SARS-CoV-2. Maseczki ze specjalistycznego materiału medycznego, używanego m.in. przez szpital św. Tadeusza w Łukowie szyli wolontariusze ze stowarzyszenia Alternatywa dla Łukowa, zaprzyjaźnione osoby oraz p. Krystyna z firmy „Świat Haftu”. Łącznie od marca do końca maja udało się uszyć ponad 2500 masek! Z pomocą przychodzili też mieszkańcy ofiarujący środki na specjalnej internetowej zbiórce, a także ludzie dobrej woli, którzy ofiarowali ponad 200 wykonanych własnoręcznie przyłbic. Zobacz też: „Szyjemy maseczki – podsumowanie”.
 5. „Patriotyzm na co dzień – Łuków 2020” (zobacz też: informacja podsumowująca projekt) – największe przedsięwzięcie realizowane przez Alternatywę dla Łukowa w 2020 roku. Razem z Miejską Biblioteką Publiczną im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie oraz Komendą Hufca ZHP w Łukowie na przestrzeni kilku miesięcy zorganizowano szereg inicjatyw mających na celu promowanie lokalnej historii. W ramach projektu zrealizowano z zachowaniem obostrzeń sanitarnych:
  1. mural historyczny
  2. zlot harcerski w Woli Okrzejskiej
  3. grę miejską „Przez Łuków Śladami Historii”
  4. quest turystyczny
  5. lekcje lokalnej historii
  6. test wiedzy „Poznaj Swoje Miasto”
  7. koncert finałowy
 6. „Znicz dla Zapomnianych” – cykliczna akcja ustawiania zniczy na grobach organizowana w przeddzień uroczystości Wszystkich Świętych. Tym razem przed wejściem w życie zamknięcia przez Prezesa Rady Ministrów cmentarzy, znicze zostały zapalone na mogiłach cmentarza św. Rocha w Łukowie.
 7. Kwesta na rzecz ratowania zniszczonych i zabytkowych nagrobków 1 listopada – chcąc kontynuować  tradycję stowarzyszenia „Nasze Dziedzictwo” ze śp. Janem Karwowskim na czele, członkowie stowarzyszenia Alternatywa dla Łukowa podjęli się kwesty na cmentarzu parafialnym św. Rocha. Jednakże z uwagi na wprowadzenie w przeddzień Dnia Wszystkich Świętych rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zamykającego nekropolie w całym kraju, kwesta zmieniła swój charakter na online. Środki uzyskane ze zbiórki przeznaczone zostaną na ww. cel. Zbiórka dostępna jest pod adresem: https://zrzutka.pl/3bhrsc.
 8. Rocznica odsłonięcia „Tablicy Alfa” – 15 listopada 2020 r., w rocznicę odsłonięcia pamiątkowej tablicy, członkowie stowarzyszenia uczcili pamięć kpt. Stefana Lemieszka ps. „Alf”.

 

POZOSTAŁE AKTYWNOŚCI W 2020 R.:

Ponadto pomimo niosącej daleko idące konsekwencje społeczne i ekonomiczne pandemii koronawirusa, w 2020 r. członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli (również indywidualnie) w różnego rodzaju wydarzeniach na terenie Łukowa i powiatu łukowskiego. Angażowali się również w prace innych organizacji społecznych, będąc także doceniani przez inne podmioty (na początku 2020 r. Test wiedzy z historii Łukowa „Poznaj Swoje Miasto” znalazł się w  gronie wyróżnionych inicjatyw przez redakcję telewizji Magnes.TV w plebiscycie „Kryształowych Magnesów”).

Ponadto dużą aktywnością wykazywali się radni Miasta Łuków reprezentujący Alternatywę dla Łukowa – Łukasz Bober i Arkadiusz Pogonowski. Zajmowali oni m.in. stanowiska na forum Rady, podejmowali się rozwiązywania spraw istotnych dla mieszkańców, m.in. prowadząc korespondencję z instytucjami trzecimi. Liczne działania i inicjatywy prowadził także burmistrz Łukowa Piotr Płudowski.

W obliczu pandemii koronawirusa stowarzyszenie apelowało do mieszkańców o zachowanie norm bezpieczeństwa oraz o społeczną odpowiedzialność. Zajmowaliśmy też jasne stanowisko m.in. przy okazji organizacji wyborów prezydenckich w szczycie zachorowań, lub działań zmierzających do pozyskania danych osobowych mieszkańców Łukowa na rzecz tzw. wyborów korespondencyjnych.

Członkowie stowarzyszenia prowadzili też działania mające na celu pielęgnowanie lokalnej tożsamości. Przypominaliśmy o ważnych rocznicach (w tym. 100 rocznicy urodzin papieża Jana Pawła II, 100. rocznicy wizyty Józefa Piłsudskiego w Łukowie, 100. rocznicy pogromu Żydów w Łukowie), a także o ważnych postaciach. Członkowie Alternatywy dla Łukowa, kontynuując dzieło stowarzyszenia „Nasze Dziedzictwo” doprowadzili też do remontu nagrobka zasłużonych dla Łukowa państwa Marii i Lecha Kiernickich.

Stowarzyszenie było też oficjalnie reprezentowane podczas uroczystości rocznicowych i świąt państwowych: Święta Konstytucji 3 Maja, Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia oraz Święta Niepodległości 11 listopada. Na bieżąco prowadzona była prowadzona również polityka informacyjna, m.in. za pośrednictwem profilu Alternatywy dla Łukowa na portalu Facebook.