Gdy emocje już opadną? i sekretarz nowy już…

W minionym tygodniu odbył się konkurs na sekretarza miasta. Nic nadzwyczajnego, gdyż wiadomo, że szykowano się do tego od paru lat. I choć szum trwał ostatnich kilka miesięcy, decyzję o zmianach podjęto już wcześniej.
Mi wypada chyba tylko przeprosić najbardziej światłe umysły naszego miasta za tak surową ocenę powyższego wydarzenia (być może wydarzenia roku, choć dopiero luty :)).

Czytaj więcej

Dofinansowanie dla organizacji pozarządowych

W Łukowie działa wiele stowarzyszeń, fundacji i organizacji, zajmujących się sprawami kultury fizycznej i sportu, wypoczynku i krajoznawstwa, a także tych o charakterze kulturalnym. Grono z nich nosi charakter działalności pożytku publicznego i jest w części finansowane ze środków publicznych, czyli de facto naszych. Ich podział odbywa się w drodze otwartego konkursu ofert, który jest realizowany zazwyczaj na początku roku.

Czytaj więcej

Kampania z logotypem w tle

Kampania wyborcza w okręgu nr 8 trwa w najlepsze? ale chyba tylko na papierze. Ze święcą szukać programów, które mają do zaoferowania poszczególni kandydaci oraz bezpośrednich spotkań z wyborcami. Jest kilka ulotek, kilka plakatów i niewiele więcej. Z informacji, które udało nam się uzyskać od mieszkańców osiedla Klimeckiego, spośród siedmiu nazwisk, które zostały zarejestrowane w wyborczym wyścigu, najbardziej aktywni są kandydaci, którzy – naszym zdaniem – mają największe szanse na wejście do Rady Miasta po 15 marca. Ich twarze widnieją również na tablicach wyborczych, które pamiętamy z ubiegłorocznych wyborów samorządowych.

Czytaj więcej

Co z tym BIP-em? Gdzie są uchwały rady miasta VII kadencji?

Mija trzeci miesiąc działalności nowej Rady Miasta Łuków VII kadencji. Łukowska rada podjęła już prawie trzydzieści uchwał w różnych sprawach dotyczących naszego miasta. Gdzie możemy je znaleźć? Otóż póki co jedyną drogą jest złożenie wniosku do urzędu miasta o udostępnienie informacji publicznej. A przecież do czegoś został stworzony Biuletyn Informacji Publicznej. Powstał po to, aby ułatwić dostęp do informacji na temat działalności władz publicznych, w tym władz samorządowych.

Czytaj więcej

Obywatel FB w sprawie (nie tylko) szpitala

„Na gorąco” odnośnie medialnych doniesień.

W artykule na stronie www.podlasie24.pl: ?Będą dwa stanowiska. Stanowisko naczelnika, jak mówił burmistrz, obejmie Waldemar Siurek, a na obsadzenie stanowisko sekretarza ogłoszony zostanie konkurs. Ma to nastąpić, jak stwierdził burmistrz – w lutym. Dodał też, że o tym czy może dochodzić do takich zmian decyduje burmistrz. – To kompetencja burmistrza, nie użytkowników facebooka – kategorycznie stwierdził burmistrz Dariusz Szustek.

Czytaj więcej