Polityka prywatności oraz plików cookies

WSTĘP

 1. W trosce o poszanowanie prawa do prywatności informujemy, iż niniejsza polityka prywatności oraz plików cookies (zwana dalej „Polityką”) dotyczy zasad korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem alternatywadlalukowa.pl (zwanego w dalszej części Polityki „Serwisem”).
 2. Administratorem Serwisu oraz administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Alternatywa dla Łukowa z siedzibą w Łukowie, ul. Wołodyjowskiego 7/46, 21-400 Łuków, NIP: 825-217-68-89. Stowarzyszenie posiada Inspektora Ochrony Danych (IOD), a w sprawach dotyczących ochrony bądź przetwarzania danych osobowych, zachęcamy do kontaktu poprzez pocztę elektroniczną: alternatywadlalukowa@gmail.com.
 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach Serwisu i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w informacje w formularzu kontaktowym;
  2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”);
  3. poprzez zewnętrzne pliki cookie z usług Google Analytics i Facebook Pixel;
  4. poprzez gromadzenie logów serwera www przez Operatora Hostingowego webd.pl, funkcjonującego pod adresem webd.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY

 1. Użytkownicy Serwisu kontaktując się z Administratorem Serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej alternatywadlalukowa@gmail.com, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazują Administratorowi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, Użytkownicy Serwisu w treści wiadomości mogą zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.
 2. Powyższe dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Użytkownikiem Serwisu, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 3. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji, a Administrator Serwisu nie jest w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Użytkownicy Serwisu mają prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami ze strony Użytkownika Serwisu, bądź konieczność udostępnienia jej przewidzianym przepisami prawa organom.
 4. Dane w formularzu kontaktowym nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Użytkownika Serwisu, bądź na wypadek konieczności przewidzianych przepisami prawa.

PLIKI COOKIES

 1. Serwis korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczek”)
  1. pliki cookies stanowią dane informatyczne (w szczególności pliki tekstowe), które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).
  1. cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  2. „stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie akceptować niniejszej Polityki;
  3. określania profilu Użytkownika Serwisu w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google i Facebook.
 4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie (np. usunięcia plików cookies przez przeglądarkę, bądź automatyczne blokowanie plików cookies przez przeglądarkę). Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja danej przeglądarki internetowej.
 5. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności narzędzia Google Analytics lub Facebook Pixel, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

LOGI SERWERA

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej dostępnej podmiotu świadczącego usługi hostingowe. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 3. Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystają Użytkownicy. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji Użytkowników Strony.
 5. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

GOOGLE ANALYTICS, FACEBOOK PIXEL

 1. Strona ta wykorzystuje narzędzia analityki internetowej Google Analytics dostarczanej przez Google, Inc. oraz Facebook Pixel dostarczanej przez Facebook, Inc.
 2. Narzędzia Google Analytics oraz Google Pixel używają plików cookies, które są plikami tekstowymi umieszczanymi na urządzeniu Użytkownika Serwisu, aby pomóc stronie internetowej w analizie, w jaki sposób użytkownicy używają tej strony. Informacje generowane przez plik cookie o Twoim sposobie użytkowania strony internetowej (włączając Twój adres IP) będą przekazane i przechowywane przez Google, Inc. oraz Facebook, Inc. na serwerach w Stanach Zjednoczonych.
 3. Firmy te mogą przekazać te informacje stronom trzecim, o ile jest to wymagane prawem lub jeśli strony trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google, Inc. bądź Facebook, Inc.
 4. Użytkownicy Serwisu mogą odmówić używania plików cookies poprzez właściwe ustawienia w swojej przeglądarce internetowej

DODATKOWE INFORMACJE

 1. W związku z publikacją materiałów informacyjnych na temat działalności Stowarzyszenia Alternatywa dla Łukowa, w tym aktywności członków Stowarzyszenia, istnieje możliwość zamieszczenia wizerunku osób trzecich nie będących członkami Stowarzyszenia. Zgodnie z przepisami RODO, a także ogólnymi przepisami dot. ochrony wizerunku, przysługują następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych osób trzecich:
  1. prawo dostępu do danych osobowych;
  2. prawo do sprostowania danych osobowych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych;
  6. prawo do przenoszenia danych;
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli wcześniej wyrażono takową zgodę.
 2. Ponadto Stowarzyszenie informuje, że Serwis zwiera odnośniki/linki do innych stron www. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.