Historia Alternatywy dla Łukowa

Alternatywa dla Łukowa to prężnie działające stowarzyszenie, powstałe na bazie komitetu wyborczego w wyborach samorządowych w 2014 roku. Grupę tworzą osoby, którym na sercu leży dobro Małej Ojczyzny, jaką jest Łuków i powiat łukowski. Skąd jednak nasza obecność w lokalnej świadomości?

Za umowną datę rozpoczęcia działalności Alternatywy dla Łukowa można uznać 5 września 2014 roku, czyli dzień zarejestrowania Komitetu Wyborczego Wyborców Alternatywa dla Łukowa przez komisarza wyborczego w Białej Podlaskiej. Ten krok poprzedziło kilka tygodni rozmów i dyskusji, czym w ogóle miałby być ten ruch i komitet. Razem z grupą znajomych i przyjaciół zadecydowaliśmy, że warto byłoby zmienić nasze miasto nie tylko oddolnie, ale i w samorządzie.

Założycielami Alternatywy dla Łukowa nie były jedynie osoby widniejące na listach wyborczych. Już wcześniej tworzyliśmy grupę znajomych i przyjaciół, której na sercu od zawsze leżało dobro miasta i jego mieszkańców. W przeszłości także realizowaliśmy się na rzecz Łukowa, bądź uczestniczyliśmy w różnych inicjatywach związanych z miastem. Debatowaliśmy o jego kształcie, tym co się nam podoba i tym, co stanowić może powód do wstydu. Miasto, w którym się urodziliśmy, zawsze było dla nas najważniejsze i od zawsze chcieliśmy oddać mu cząstkę siebie.

Decydując się na start w wyborach samorządowych w 2014 roku zostaliśmy najmłodszym komitetem wyborczym, jaki kiedykolwiek powstał w powiecie łukowskim. Średnia wieku jego założycieli wynosiła wówczas 28 lat. Kampania wyborcza – realizowana za pośrednictwem skromnych środków i opierająca się na merytorycznej debacie – pokazała nam, że samorząd to nie tylko praca na rzecz miasta, ale i brutalne ataki niektórych uczestników sceny politycznej. Na szczęście mieszkańcy pokazali, że są przychylni do naszych pomysłów. W wyborach samorządowych wystawiliśmy sześciu kandydatów do Rady Miasta, którzy otrzymali łącznie 545 głosów.

Zobacz też: Nowy Wymiar Samorządu

Osiągnięty wynik przerósł nasze najśmielsze oczekiwania tym bardziej, że przy obsadzeniu jedynie kilku okręgów, udało nam się wyprzedzić kilka większych komitetów. Największym sukcesem było niewątpliwie uzyskanie 16 listopada 2014 r. mandatu radnego przez pierwszego w historii przedstawiciela Alternatywy dla Łukowa, Piotra Płudowskiego.

Po wyborach przestaliśmy być komitetem wyborczym, nie zaprzestaliśmy jednak swej działalności. Słysząc wiele ciepłych słów w czasie kampanii, postanowiliśmy kontynuować naszą misję, zaprosić do wspólnej troski o miasto innych jego mieszkańców. Stąd przekształcenie się w nieformalny ruch obywatelski i dalsza praca na rzecz lokalnej społeczności. Nie zaprzestaliśmy aktywności na portalu społecznościowym facebook i stworzyliśmy stronę internetową Alternatywy dla Łukowa. Dlatego też kolejną istotną datą w naszej działalności jest 9 stycznia 2015 roku, kiedy to oficjalnie ruszyliśmy z serwisem www.alternatywadlalukowa.pl.

Przez kolejne miesiące ugruntowaliśmy swoją pozycję w lokalnej społeczności. Uczestnicząc w sesjach Rady Miasta, sesjach powiatowych i innych istotnych wydarzeniach, staliśmy się grupą bardziej rozpoznawalną. Można nas było zobaczyć na wydarzeniach patriotycznych, sportowych i kulturalnych.

Przełomową datą okazał się 17 stycznia 2016 roku, kiedy postanowiliśmy sformalizować swoją działalność. Tego dnia spotkaliśmy się na zebraniu założycielskim Stowarzyszenia Zwykłego Alternatywa dla Łukowa, gdzie omówiliśmy przede wszystkim zakres i sfery działalności, w których chcielibyśmy się realizować. Datą finalizującą proces rejestracji stowarzyszenia był 4 lutego 2016 roku, kiedy to wydano decyzję o wpisie organizacji do ewidencji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Łukowie.

Na mocy nowelizacji przepisów Ustawy o stowarzyszeniach, zmuszeni byliśmy ponownie dokonać rejestracji, w nowej tym razem ewidencji. Mając na koncie już kilka inicjatyw, uzyskaliśmy kolejny wpis potwierdzający działalność Alternatywy dla Łukowa. Stało się to 12 czerwca 2016 roku.

Od tego czasu nieustannie prowadzimy pracę na rzecz lokalnej społeczności. Spotykamy się, debatujemy, podsyłamy pomysły na funkcjonowanie naszego miasta. Organizujemy wydarzenia dla jego mieszkańców, które nabrały już cykliczności. Dużą aktywnością wykazuje się nasz przedstawiciel w Radzie Miasta Piotr Płudowski, który uchodzi za jednego z najbardziej pracowitych i merytorycznie przygotowanych radnych. Równolegle członkowie stowarzyszenia realizują swoje prywatne pasje, są otwarci na nowe osoby oraz pomysły.

Zobacz też: Nasze Inicjatywy

Najnowszą datą w działalności Alternatywy dla Łukowa jest 23 lutego 2018 r. Wówczas postanowiliśmy powołać pięcioosobowy Zarząd Stowarszyszenia, który będzie reprezentował naszą grupę na zewnątrz. Do Zarządu weszli: Piotr Płudowski jako Prezes Stowarszyszenia, Katarzyna Skwarek – Wiceprezes, Andrzej Panasz – Sekretarz, Łukasz Bober – Skarbnik, Arkadiusz Pogonowski – Członek Zarządu.

Zobacz też: Władze Stowarszyszenia

Jak każdy ruch społeczny, tak i nasz potrzebuje osób, które by go wspierały lub nawet prowadziły. Jeśli identyfikujesz się z naszymi ideami, włącz się do prowadzonych przez nas działań. Poleć nas również swoim znajomym i przyjaciołom. Alternatywa dla Łukowa to przede wszystkim aktywni mieszkańcy miasta i powiatu, którzy przy realizowaniu się na rzecz Łukowa i powiatu łukowskiego nie zważają na „dużą” politykę. Znaczenie ma tylko i wyłącznie dobro mieszkańców miasta. Członkami naszego stowarzyszenia są bowiem zarówno osoby o prawicowych, jak i lewicowych poglądach.

Zobacz też: Alternatywni

Nie obiecujemy Ci niczego materialnego z tytułu uczestnictwa we wspólnych pracach na rzecz naszej Małej Ojczyzny. Bo cóż można powiedzieć o korzyściach komuś, kto pracować będzie społecznie? Możemy jedynie wskazać na korzyści moralne, na satysfakcję, że wspólnie decydować możemy o miejscu naszego zamieszkania. Wychodząc z założenia, że „władza to nie przywilej, ale zobowiązanie wobec mieszkańców”, pragniemy dalej prowadzić prace na rzecz Łukowa i okolic. Dalej planujemy organizować wydarzenia umilające czas mieszkańcom i podsyłać pomysły dotyczące codziennego funkcjonowania miasta. Będzie nam niezmiernie miło, gdy i Ty zaproponujesz coś od siebie.