Alternatywa dla Łukowa to prężnie działające stowarzyszenie, powstałe na bazie komitetu wyborczego w wyborach samorządowych w 2014 roku. Grupę tworzą osoby, którym na sercu leży dobro Małej Ojczyzny, jaką jest Łuków i powiat łukowski. Skąd jednak nasza obecność w lokalnej świadomości?

 

NASZE POCZĄTKI

 

Za umowną datę rozpoczęcia działalności Alternatywy dla Łukowa można uznać 5 września 2014 roku, czyli dzień zarejestrowania Komitetu Wyborczego Wyborców Alternatywa dla Łukowa przez komisarza wyborczego w Białej Podlaskiej. Ten krok poprzedziło kilka tygodni rozmów i dyskusji, czym w ogóle miałby być ten ruch i komitet. Razem z grupą znajomych i przyjaciół zadecydowaliśmy, że warto byłoby zmienić nasze miasto nie tylko oddolnie, ale i w samorządzie.

Założycielami Alternatywy dla Łukowa nie były jedynie osoby widniejące na listach wyborczych. Już wcześniej tworzyliśmy grupę znajomych i przyjaciół, której na sercu od zawsze leżało dobro miasta i jego mieszkańców. W przeszłości także realizowaliśmy się na rzecz Łukowa, bądź uczestniczyliśmy w różnych inicjatywach związanych z miastem. Debatowaliśmy o jego kształcie, tym co się nam podoba i tym, co stanowić może powód do wstydu. Miasto, w którym się urodziliśmy, zawsze było dla nas najważniejsze i od zawsze chcieliśmy oddać mu cząstkę siebie.

Decydując się na start w wyborach samorządowych w 2014 roku zostaliśmy najmłodszym komitetem wyborczym, jaki kiedykolwiek powstał w powiecie łukowskim. Średnia wieku jego założycieli wynosiła wówczas 28 lat. Kampania wyborcza – realizowana za pośrednictwem skromnych środków i opierająca się na merytorycznej debacie – pokazała nam, że samorząd to nie tylko praca na rzecz miasta, ale i brutalne ataki niektórych uczestników sceny politycznej. Na szczęście mieszkańcy pokazali, że są przychylni do naszych pomysłów. W wyborach samorządowych wystawiliśmy sześciu kandydatów do Rady Miasta, którzy otrzymali łącznie 545 głosów.

Zobacz też: Nowy Wymiar Samorządu

 

LATA 2015-2018

 

Osiągnięty wynik przerósł nasze najśmielsze oczekiwania tym bardziej, że przy obsadzeniu jedynie kilku okręgów, udało nam się wyprzedzić kilka większych komitetów. Największym sukcesem było niewątpliwie uzyskanie 16 listopada 2014 r. mandatu radnego przez pierwszego w historii przedstawiciela Alternatywy dla Łukowa, Piotra Płudowskiego.

Po wyborach przestaliśmy być komitetem wyborczym, nie zaprzestaliśmy jednak swej działalności. Słysząc wiele ciepłych słów w czasie kampanii, postanowiliśmy kontynuować naszą misję, zaprosić do wspólnej troski o miasto innych jego mieszkańców. Stąd przekształcenie się w nieformalny ruch obywatelski i dalsza praca na rzecz lokalnej społeczności. Nie zaprzestaliśmy aktywności na portalu społecznościowym facebook i stworzyliśmy stronę internetową Alternatywy dla Łukowa. Dlatego też kolejną istotną datą w naszej działalności jest 9 stycznia 2015 roku, kiedy to oficjalnie ruszyliśmy z serwisem www.alternatywadlalukowa.pl.

Przez kolejne miesiące ugruntowaliśmy swoją pozycję w lokalnej społeczności. Uczestnicząc w sesjach Rady Miasta, sesjach powiatowych i innych istotnych wydarzeniach, staliśmy się grupą bardziej rozpoznawalną. Można nas było zobaczyć na wydarzeniach patriotycznych, sportowych i kulturalnych.

Przełomową datą okazał się 17 stycznia 2016 roku, kiedy postanowiliśmy sformalizować swoją działalność. Tego dnia spotkaliśmy się na zebraniu założycielskim Stowarzyszenia Zwykłego Alternatywa dla Łukowa, gdzie omówiliśmy przede wszystkim zakres i sfery działalności, w których chcielibyśmy się realizować. Datą finalizującą proces rejestracji stowarzyszenia był 4 lutego 2016 roku, kiedy to wydano decyzję o wpisie organizacji do ewidencji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Łukowie.

Na mocy nowelizacji przepisów Ustawy o stowarzyszeniach, zmuszeni byliśmy ponownie dokonać rejestracji, w nowej tym razem ewidencji. Mając na koncie już kilka inicjatyw, uzyskaliśmy kolejny wpis potwierdzający działalność Alternatywy dla Łukowa. Stało się to 12 czerwca 2016 roku.

Od tego czasu nieustannie prowadzimy pracę na rzecz lokalnej społeczności. Spotykamy się, debatujemy, podsyłamy pomysły na funkcjonowanie naszego miasta. Organizujemy wydarzenia dla jego mieszkańców, które nabrały już cykliczności. Duża aktywnością wykazuje się członek stowarzyszenia Piotr Płudowski, który będąc radnym miejskim w latach 2014-2018 uchodził za jednego z najbardziej pracowitych i merytorycznie przygotowanych radnych. Równolegle członkowie stowarzyszenia do dnia dzisiejszego realizują swoje prywatne pasje, są otwarci na nowe osoby oraz pomysły.

Zobacz też: Nasze Inicjatywy

 

ZMIANY ORGANIZACYJNE

 

Ważną datą w działalności Alternatywy dla Łukowa był 23 lutego 2018 r. Wówczas postanowiliśmy powołać pięcioosobowy Zarząd Stowarszyszenia, który będzie reprezentował naszą grupę na zewnątrz. Do Zarządu weszli: Piotr Płudowski jako Prezes Stowarszyszenia, Katarzyna Skwarek – Wiceprezes, Andrzej Panasz – Sekretarz, Łukasz Bober – Skarbnik, Arkadiusz Pogonowski – Członek Zarządu.

Zobacz też: Władze Stowarszyszenia

 

HISTORIA NAJNOWSZA

 

Przełomowy moment w działalności stowarzyszenia to lato 2018 r., kiedy część osób związanych z Alternatywą dla Łukowa postanowiło ponownie wystartować w wyborach samorządowych. Nasi przedstawiciele kandydowali na radnych Rady Miasta Łuków, radnych Rady Powiatu Łukowskigo oraz na stanowisko Burmistrza Miasta Łuków. 21 sierpnia 2018 r. otrzymaliśmy pismo Komisarza Wyborczego, powołujące do życia Komitet Wyborczy Wyborców Alternatywa dla Łukowa. Do wspólnego startu, oprócz członków stowarzyszenia zaprosiliśmy też inne osoby zatroskane o losy naszej Małej Ojczyzny. Komitet – choć o identycznej nazwie co stowarzyszenie – funkcjonował niezależnie i równolegle do naszej grupy. Nie zrezygnowaliśmy bowiem ze społecznej pracy na rzecz Łukowa i jego mieszkańców. W międzyczasie poznaliśmy nowe osoby, które wyraziły zainteresowanie współpracą z naszym stowarzyszeniem.

Kampania wyborcza zakończyła się sukcesem. Do Rady Miasta w Łukowie wprowadziliśmy 3 radnych, w tym dwóch członków stowarzyszenia – Łukasza Bobera i Arkadiusza Pogonowskiego. Natomiast Piotr Płudowski, który początkowo również wywalczył mandat miejskiego radnego, wygrał także II turę wyborów na burmistrza Łukowa. Swoją funkcję pełnić będzie co najmniej do 2023 roku.

Najnowsza data w działalności stowarzyszenia to 15 grudnia 2018 roku. Wówczas, po wygranych wyborach samorządowych postanowiliśmy dokonać zmian w Zarządzie Stowarzyszenia. Na nowego prezesa wybrany został Arkadiusz Pogonowski, a nowym sekretarzem stowarzyszenia został Piotr Lenarcik.