Władze stowarzyszenia

Zgodnie z par. 25 Regulaminu działalności Stowarzyszenia Alternatywa dla Łukowa, władzami stowarzyszenia są Zebranie Członków oraz Zarząd. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy m.in. realizacja uchwał Zebrania Członków oraz reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz. Aktualny (od 11.02.2022 r.) skład Zarządu Stowarzyszenia Alternatywa dla Łukowa: Prezes Stowarzyszenia – Arkadiusz Pogonowski Wiceprezes – Piotr … Czytaj dalej Władze stowarzyszenia